Norske partnere søkes til helseinnovasjon

Representerer du en norsk organisasjon som ønsker å bidra til helseinnovasjon i Polen? Det er nå mulig å søke om penger til samarbeid, finansiert av EØS-midlene. Søknadsfrist er 13. februar.

Bli med på internasjonalt innovasjonsarbeid innen e-helse (Illustrasjon: Colourbox)
Bli med på internasjonalt innovasjonsarbeid innen e-helse (Illustrasjon: Colourbox)

Nasjonalt senter for e-helseforskning samarbeider med polske helsemyndigheter for å bedre og fornye landets helsetjenester til innbyggerne. Det legges vekt på å ta i bruk e-helseløsninger innenfor følgende felt: Kardiologi, geriatri, psykiatri, diabetes, kroniske sykdommer og obstetrikk.

Det polske helsedepartementet har lyst ut midler til samarbeid gjennom EØS-ordningen. Det er kun polske miljøer som kan være hovedsøker og prosjektkoordinator, men det er et mål å få søknader der norske organisasjoner er med som partnere. Den polske partneren er formelt ansvarlig for å søke.

Selve call for proposals er som følger:

Implement pilot projects to test telemedicine models developed within the pre-defined project on telemedicine and e-health policy.

Skoler, høyere utdannings- og forskingsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter m.m. kan alle delta i prosjekter finansiert av EØS-midlene. Når det gjelder finansiering av forberedende besøk (bilaterale midler) kan også norske institusjoner stå som søker. Dette kan være en god arena for å møte mulige partnere og utvikle prosjekter sammen.

Utlysning og søknad

EØS-midlene finansierer prosjektsamarbeid og mobilitet mellom norske institusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordna formålet med ordningen er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og samtidig styrke relasjonene mellom landene.

Her finner du utlysningsdokumentene fra den polske programoperatøren: https://zdrowie.gov.pl/strona-1007-call_for_proposals.html

Fristen for å søke er 13. februar 2022.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til denne utlysningen, og ønsker å formidle din interesse, kan du kontakte prosjektleder Eirin Rødseth på e-post: email hidden; JavaScript is required