logo

Personfokusert behandling hjelper skrøpelige eldre

Individfokusert tverrfaglig behandling reduserer antallet akuttinnleggelser og reinnleggelser samt reduserer risikoen for dødsfall, viser studie.

Gro Berntsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning
Gro Berntsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Fra 2014-2016 gjennomførte professor og lege Gro Berntsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning en studie med utgangspunkt i 439 pasienter. Alle var henvist til Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT).

Studien viste overraskende gode resultater. Antall akutte sengedøgn gikk ned med hele 28 prosent og antall akutte innleggelser gikk ned med hele 10 prosent. Den største overraskelsen var at risikoen for dødsfall gikk ned med hele 43 prosent. Samtidig økte planlagte polikliniske konsultasjoner med 2.3 ganger.

- Det er å foretrekke at hjelpen blir planlagt og at den blir på laveste nivå. Det vil si at vi unngår innleggelser, sier Berntsen. Hun forteller at de hadde forventet en reduksjon i det hun betegner som «blålys»-medisin samt en økning i planlagte tiltak. De hadde derimot ikke forventet endring i dødelighet.

- Det var overraskende og spennende, og vi vet ikke riktig hvorfor vi klarer å forebygge død, sier Berntsen.

Hun påpeker samtidig at studien ikke er en randomisert studie (RCT), som er gullstandarden for slike effektstudier.