logo

Ciprian-Virgil Gerstenberger

Bio

Ciprian-Virgil Gerstenberger er rådgiver for Helsedata og analyse og har jobbet ved senteret siden mai 2019. Han jobber i PraksisNett-prosjektet med ulike oppgaver: backend og frontend programmering, datauttrekk fra EPJ-systemer, datakvalitetssjekk og -analyse.

Som utdannet datalingvist har han erfaring med innsamling, forhåndsbehandling, analyse og annotasjon av naturlig språk på alle analysenivåer (tokenizing, part-of-speech tagging, chunking, parsing, semantic analysis, text analysis, etc.). Han har jobbet både med daglig språk og med spesielt språk.

Under mange prosjekter har han befattet seg med forskjellige språk (både romanske og germanske og finsk-ugriske språk), med ulike språkverktøy og ulike analyse-formalismer. Noen av hans mange interesser er semantisk interoperabilitet i e-helsesystemer, terminologier og helsespråk. Siden han begynte på E-helseforskning, har han tatt ulike kurs fra HL7, særlig om FHIR. I mai 2021 fikk han en offisiell sertifisering på FHIR v4 fra HL7.

Ciprian har et diplom som lingvist og datalingvist fra Universität Stuttgart, Tyskland og har jobbet både i Tyskland og i Norge i ulike nasjonale og internasjonale språkteknologi-prosjekter.

Ciprian-Virgils prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
FederatedHealth: A Nordic Federated Health Data Network 2023 - 2025 Helsedata
Health data
Taridzo Chomutare