logo

Forskning

Forskning skal være uavhengig, etterprøvbar og kritisk i tråd med god forskningstradisjon.

Forskning og utredning skal benytte vitenskapelige metoder for å frambringe kunnskap, noe som sikrer faglig forankrede resultater, samtidig som de forbehold og betingelser som gjelder for resultatene klargjøres.

E-helse er et komplekst felt hvor mange ulike helsefaglige, teknologiske og organisatoriske faktorer spiller inn.

Tverrfaglig forskning gir innsikt i innføring, bruk og utvikling av e-helse, men også kunnskap om effektene e-helsetiltak har på effektivitet, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Tverrfaglig kunnskap er viktig for å forstå hvordan e-helse kan brukes for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Det er behov for mer forskning på e-helse. Digitaliseringsinnsatsen bør bygge på et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og erfaringer fra pågående nasjonale og regionale e-helsetiltak må deles.

Tema

Forskning: Nyheter

Delta i forskningsprosjekt om psykisk helse?

Vi søker deg som vil være med i et forskningsprosjekt om psykisk helse. Målet er å få kunnskap om hvordan det er å leve med psykiske plager eller sykdom, både for en selv og pårørende.

05.07.2018

Derfor er helsedata gull verdt

– Vi vil bidra til at leger, pasienter og forskere kan få bedre nytte av helsedata, samtidig som personvernet ivaretas. Det sier Meskerem Asfaw og Kassaye Yigzaw ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. De mener helsedata er en viktig og uutnyttet ressurs.

03.05.2018

E-helseforsker Paolo jobber tverrfaglig

I denne videoen blir du kjent med Paolo Zanaboni, som jobber ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

23.01.2018

Norge – en stormakt innen helseteknologi

Hvis næringsliv, forskning og det offentlige Norge klarer å samarbeide like godt som i oljeindustrien, kan vi utvikle verdensledende digitale helseløsninger. Dette, og mye mer, skriver Gunnar Hartvigsen om i en kronikk i Nordlys.

28.11.2017

Det nyeste fra e-helseforskning på EHiN 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd oppfordrer alle som er interesserte i forskning fra e-helsefeltet til å komme på EHiN 2017.

08.09.2017
    4