logo

Forskning

Forskning skal være uavhengig, etterprøvbar og kritisk i tråd med god forskningstradisjon.

Forskning og utredning skal benytte vitenskapelige metoder for å frambringe kunnskap, noe som sikrer faglig forankrede resultater, samtidig som de forbehold og betingelser som gjelder for resultatene klargjøres.

E-helse er et komplekst felt hvor mange ulike helsefaglige, teknologiske og organisatoriske faktorer spiller inn.

Tverrfaglig forskning gir innsikt i innføring, bruk og utvikling av e-helse, men også kunnskap om effektene e-helsetiltak har på effektivitet, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Tverrfaglig kunnskap er viktig for å forstå hvordan e-helse kan brukes for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Det er behov for mer forskning på e-helse. Digitaliseringsinnsatsen bør bygge på et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og erfaringer fra pågående nasjonale og regionale e-helsetiltak må deles.

Tema

Forskning: Nyheter

Ikke alltid video fungerer

Pasientenes behov avgjør om videobruk i sykehusbehandling blir en suksess eller ikke. Noen ganger er det enklere å ta en telefon enn å snakke med legen over skjerm, viser ny forskning.

05.04.2019

Kanadisk legeundersøkelse

En kanadisk studie i 2018 fant ut at tilgang til digitale helsetjenester endrer legenes tilnærming til pasientbehandling. Leger som bruker flest funksjoner i den elektroniske pasientjournalen rapporterer at de er mer effektive.

11.03.2019

SINTEF besøkte E-helseforskning

SINTEF besøkte Nasjonalt senter for e-helseforskning 15. januar. Institusjonene ønsker et tettere samarbeid framover.

17.01.2019

Pasienter kan dele viktig info via mobilen

Fordelen med teknologien er at pasientene kan rapportere om helsetilstanden sin uansett hvor de er.

02.01.2019

Få med deg forskningen på EHiN 2018

- Vi er svært glade for å være partner med EHiN, som er et viktig møtested for oss som forsker på utviklingen av e-helse. Det sier Stein Olav Skrøvseth, leder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

19.10.2018

Helseråd på Facebook hjelper folk med diabetes

Men helsearbeidere er mer skeptisk til å spre informasjon via sosiale medier, viser ny forskning.

10.10.2018

Leger bruker ikke kjernejournalen slik det var tenkt

Norske leger bruker ikke kjernejournalen til å finne kritisk informasjon, som for eksempel allergier. I stedet bruker de journalen til å søke opp pasientens legemidler.

28.09.2018

Vi forsker på Helseplattformen

Nasjonalt senter for e-helseforskning følger utviklingen av Helseplattformen tett. Fra 2019 skal vi forske på implementeringen.

27.09.2018

Pasienten i sentrum

Hvordan sørger vi for at det er pasienten som er i sentrum, når helsetjenester gis? Professor Gro Berntsen og hennes kolleger vil finne det ut, og må bryte ned noen siloer på veien.

05.09.2018

Smart teknologi til barn med funksjonsnedsettelser

Ulike apper og verktøy kan gjøre hverdagen både morsommere og enklere for barn og unge. Men for at kommuner skal kunne tilby slike løsninger, må det flere grep til, mener forsker.

21.08.2018
    3 4