logo

Forskning

Forskning skal være uavhengig, etterprøvbar og kritisk i tråd med god forskningstradisjon.

Forskning og utredning skal benytte vitenskapelige metoder for å frambringe kunnskap, noe som sikrer faglig forankrede resultater, samtidig som de forbehold og betingelser som gjelder for resultatene klargjøres.

E-helse er et komplekst felt hvor mange ulike helsefaglige, teknologiske og organisatoriske faktorer spiller inn.

Tverrfaglig forskning gir innsikt i innføring, bruk og utvikling av e-helse, men også kunnskap om effektene e-helsetiltak har på effektivitet, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Tverrfaglig kunnskap er viktig for å forstå hvordan e-helse kan brukes for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Det er behov for mer forskning på e-helse. Digitaliseringsinnsatsen bør bygge på et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og erfaringer fra pågående nasjonale og regionale e-helsetiltak må deles.

Tema

Forskning: Nyheter

Helsearbeidere vil bli tatt på alvor om teknologi

Myndighetene kan ha underkommunisert behovet for teknologisk kompetanse til helsearbeidere.

16.02.2022

Vi søker to e-helseforskere

Vi er på jakt etter to nysgjerrige og engasjerte forskere i 100 prosent stilling som ønsker å finne ut mer om hva som skjer når helse- og velferdstjenester kan tilbys hjemme eller der personen befinner seg.

11.10.2021

Digitale møter fikk fart på utvikling av helseapp

Pandemien stoppet alle fysiske møter i designarbeidet med en ny helseapp. Forskerne ble overrasket over fordelene ved heldigitale møter.

07.01.2021

WHO-samarbeid i 18 år

- Vi er fornøyde med å ha fornyet vår samarbeidsavtale med WHO. Nå er vi inne i vårt 18. år som et WHO samarbeidssenter innen e-helse og telemedisin, sier leder Stein Olav Skrøvseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

19.11.2020

Kan chatbots på sosiale medier få folk til å bevege seg mer?

Helse-chatbots har stort potensial for å få folk til å bli mer aktive, viser ny forskning.

06.11.2020

Multidose gjer det mogleg med betre samarbeid om medisinar

Multidose hjelper heimesjukepleia å gje medisin slik legen har bestemt. Men det hjelper ikkje å fylgja føreskrivinga dersom føreskrivinga er feil.

04.09.2020

Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling

Helsearbeiderne opplevde at bruk av video fungerte både i samtaler med pasienter og samarbeidspartnere. Men noen skjær i sjøen var det.

02.09.2020

Digital kommunikasjon i helsetjenesten – noen studier

Det finnes mye kunnskap om bruk av kommunikasjonsteknologi i oppfølging og behandling av pasienter. Nasjonalt senter for e-helseforskning har forsket på bruk av video og annen digital kommunikasjon i helsetjenesten i over tjue år.

31.03.2020

Forsker til pasientens beste

To av våre forskere har bidratt til den nasjonale rapporten om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble overlevert statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

21.05.2019

Ikke alltid video fungerer

Pasientenes behov avgjør om videobruk i sykehusbehandling blir en suksess eller ikke. Noen ganger er det enklere å ta en telefon enn å snakke med legen over skjerm, viser ny forskning.

05.04.2019
    2 3 4