Disputas: Master of Science Kassaye Yitbarek Yigzaw


10. januar skal Master of Science Kassaye Yitbarek Yigzaw offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d. i realfag. 

Tittel på avhandlingen:

"Towards Practical Privacy-Preserving Distributed Statistical Computation of Health Data"

Bedømmelseskomite:

  • Director, professor Alan F. Karr, CODA and Social Statistics Program RTI International, USA (1. opponent)
  • Professor Vladimir A. Oleshchuk, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Weihai Yu, Institutt for informatikk, UiT – Norges arktiske universitet (internt medlem og komiteens leder)

Hovedveileder:

Professor Johan Gustav Bellika, Institutt for informatikk

Prøveforelesning over oppgitt tema blir holdt samme sted tirsdag 10. januar kl. 10:15.

Postet 06.01.2017  av Randi Laukli


For mer informasjon om denne saken, kontakt:

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika

Kassaye Yitbarek Yigzaw Kassaye Yitbarek Yigzaw

Når: 

10.01.17 kl. 12:15 - 15:00

Hvor: 

Auditorium 1.022, Teknologibygget

Studiested: 

Tromsø

Målgruppe: 

Alle

Siste nyheter