Vellykket nettverksmøte i Oslo

I nettverket for digital legemiddelhåndtering delte de masse gode ideer da de møttes i Oslo i mai.

Bilde fra nettverksmøtet i Oslo den 6. mai.
Bilde fra nettverksmøtet i Oslo den 6. mai.

På programmet 6. mai stod blant annet Helseplattformen, forskning på legemiddelhåndtering i Sverige og legemiddelfeil i sykehus.

Et viktig moment var å diskutere muligheter i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

- Det er viktig å dele informasjon, og at det norske miljøet innenfor digital legemiddelhåndtering blir oppmerksom på finansieringsmulighetene i EU-systemet, og prøver å utnytte de.

Det sier Monika Johansen, avdelingsleder for Digitale helsetjenester i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

- Vi håper jo at det blir skrevet noen søknader for å få finansiering, som en positiv effekt av at vi har opprettet dette forskernettverket, sier hun.

Les mer

Her kan du lese mer om digital legemiddelhåndtering.