BETTEReHEALTH – e-helsesatsing i Afrika


Nasjonalt senter for e-helseforskning er partner i det EU-finansierte prosjektet BETTEReHEALTH, som koordineres av SINTEF. Dette 2-årige prosjektet involverer 11 partnere fra 7 land i Europa og Afrika.

Monika Knudsen Gullslett
Monika Knudsen Gullslett er prosjektleder ved E-helseforskning. Foto: E-helseforskning.

Det etableres fire regionale huber i Tunisia, Ghana, Etiopia og Malawi. De øvrige partnerne er fra Nederland, Belgia og Norge.

E-helseforsknings rolle er å koordinere arbeidspakke 3, som tar for seg menneskelige faktorer knyttet til vellykket e-helse. I arbeidspakken vil vi utføre en interessentanalyse for å identifisere alle interessenter for e-helse. Vi skal ha brukeren i sentrum, og se til at utviklingen og implementering av e-helse er bærekraftig.

I tillegg vil vi gjennomgå e-helsepolitikk og lovgivning i de afrikanske landene.

De ansatte i E-helseforskning som er involvert i BETTEReHEALTH er Siri Bjørvig, Merethe Drivdal, Dillys Larbi og Monika K. Gullslett, som er prosjektleder.

Vi er glade for å være en del av dette arbeidet, som skal bidra til forbedring av helse i Afrika.

Konstantinos Antypas
Konstantinos Antypas er SINTEF's prosjektkoordinator. Foto: E-helseforskning.

Besøk prosjektets nettside: www.betterehealth.eu