Fagnettverk for kunstig intelligens i norsk helsetjeneste åpnes


15. juni åpner et nasjonalt nettverk for kunstig intelligens i helsetjenesten (KIN) bestående av ulike fagmiljøer fra hele landet.

Illustrasjonsfoto fra Colorbox
Illustrasjonsfoto fra Colorbox

Norsk helsetjeneste har et stort uforløst potensial for utvikling av en mer bærekraftig helsetjeneste ved å ta i bruk kunstig intelligens (KI) og digitale teknologier. Åpningen av det nasjonale nettverket for kunstig intelligens i helsetjenesten (KIN) foretas av senterleder Stein Olav Skrøvseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning under Midnattssolkonferansen for pasientnær kunstig intelligens 15. juni i Tromsø.

- Vi er glade for å åpne nettverket, og vil at det skal være en viktig bidragsyter til å få til en kunnskapsbasert implementering av kunstig intelligens for klinisk bruk, sier Stein Olav Skrøvseth.

Samarbeid

KIN-nettverket er et fagnettverk med en «bottom-up»-tilnærming hvor formålet er å dele erfaringer og sette viktige problemstillinger rundt klinisk implementering av kunstig intelligens på agendaen i norsk helsevesen.

Skal vi lykkes med en nødvendig og raskere implementering av KI og digitale teknologier i helsevesenet, må hele økosystemet i helse mobiliseres, og det må skapes arenaer for samhandling, uttesting og prosesser for implementering.

Sterke fagmiljøer

Nettverket knytter sammen fagmiljøer gjennom å etablere møteplasser for felles diskusjon og utveksling av kunnskap om implementering av kunstig intelligens i helsesektoren. For eksempel er bakgrunn innen medisin, matematikk/statistikk/fysikk, maskinlæring, helseøkonomi, helsetjenesteforskning, farmasi og samfunnsvitenskap svært relevant. Men listen er ikke uttømmende og bør ei heller tolkes ekskluderende. ​

Senterleder Stein Olav Skrøvseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

- Nettverket består at fagpersoner fra de viktige miljøene i Norge, og representerer derfor en stor kompetanse. I tillegg er Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse med som observatører, noe som gjør at nettverket kan bidra til å spre kunnskap og bidra til å binde fagmiljøene enda bedre sammen, sier Skrøvseth.

Formålet med nettverket er å bidra til åpen utveksling av idéer og meninger for å styrke fagfellesskapet. I kommunikasjon fra nettverket legges vekt på:

  • åpenhet
  • respekt
  • faglighet

Les mer om KIN-nettverket her

Postet 10.06.2021  av Hasse Berntsen


For mer informasjon om denne saken, kontakt:

Stein Olav Skrøvseth og Anne Torill Nordsletta fra Nasjonalt senter for e-helseforskning sitter i sekretariatet i KIN-nettverket sammen med:

  • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
  • Vibeke Binz Vallevik, DNV
  • Jan Nygård, Kreftregisteret
  • Alexander Lundervold, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst

Siste nyheter