logo

WARIFA - kunstig intelligens og forebygging av kroniske tilstander

Et internasjonalt EU-finansiert prosjekt skal utvikle en personlig risikovarslingsmodell i en mobilapp. Det kan brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer hos personer med ikke-smittsomme sykdommer som hudkreft og diabetes.

Partnere i seks land utvikler en app til forebygging av sykdom. Fra venstre: Merethe Drivdal, Thomas Schopf (prosjektkoordinator) og senterleder Stein Olav Skrøvseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg
Partnere i seks land utvikler en app til forebygging av sykdom. Fra venstre: Merethe Drivdal, Thomas Schopf (prosjektkoordinator) og senterleder Stein Olav Skrøvseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg

WARIFA – Watching the risk factors: Artificial Intelligence (AI) and the prevention of chronic conditions – er et forskningsprosjekt finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 (GA 101017385).

Prosjektet ledes av Nasjonalt senter for e-helseforskning og inkluderer 12 partnere fra 6 land.

Målet er å utvikle en generell personlig risikovarslingsmodell som kan brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer hos personer med ikke-smittsomme sykdommer. Dette er i hovedsak hjerte-karsykdommer, kreft, diabetes og kronisk luftveissykdom og utgjør hovedårsaken til for tidlig død på verdensbasis. Systemet vil bli tilgjengelig for enkeltpersoner og pasienter på smarttelefonen via WARIFA-appen. Den AI-baserte teknologien som utvikles vil også kunne integreres i tredjepartsapper i nær framtid.

Motivere til sunnere livsstil

Takket være appen og automatisk behandling av brukergenerert data og stordata, kan personer få vite om de har økt risiko for en sykdom som de kanskje ikke var klar over, eller at en kjent sykdom blir verre. En av appens funksjoner er muligheten til å gi råd til de som står i fare for å utvikle flere sykdommer samtidig. Anbefalinger om tiltak ved ulike sykdommer vil bli slått sammen og tilpasset for å unngå motstridende råd.

WARIFA-appen vil få et brukervennlig utseende som hjelper personer til å forstå og vurdere risikonivået, slik at de får vite om de bør komme i gang med forebyggende tiltak. Videre vil verktøyet gi personlige anbefalinger om livsstil ut fra profilen som er laget med AI-teknologien. Appen vil motivere til en sunnere livsstil, og de som har høy risiko for sykdom vil få råd om å kontakte helsetjenesten.

WARIFA-logo
Ikke-smittsomme sykdommer er hovedårsaken til tidlig død på verdensbasis.

Hudkreft og diabetes

Prosjektet vil se på hvordan man kan forebygge melanom – ofte kalt føflekkreft – ved å beskytte huden mot overdreven solstråling, og forebygging av komplikasjoner ved diabetes med et sunt kosthold og mosjon. Hvis man klarer det, kan WARIFA bidra til å begrense trykket på helsetjenesten og redusere de økonomiske kostnadene.

– I prosjektet ser vi på kroniske livsstilssykdommer som har noe til felles: personer som er klar over sin helserisiko har en god sjanse til å forhindre sykdom ved å endre adferd. Prosjektet vil gi innbyggere, inkludert de som er mest sårbare for sykdom, et verktøy for å overvåke egen helse og få anbefalinger om forebygging, så de får hjelp til å etablere sunnere vaner og en bedre livsstil.

Det sier WARIFAs koordinator Thomas Schopf, som er lege og forsker og har vært ansatt ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden 2007.

12 partnere fra 6 land

WARIFA-prosjektet startet i januar 2021. Det internasjonale konsortiumet består av 12 partnere fra 6 land med kompetanse innen kunstig intelligens, e-helse, forebyggende medisin, klinisk medisin, epidemiologi, sosiologi, psykologi, biostatistikk, kommunikasjon og formidling.

Partnerne som skal jobbe sammen i WARIFA de neste 4 årene er:

Nasjonalt senter for e-helseforskning (Norge) – koordinator, University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" Bucharest (Romania), UiT – Norges arktiske universitet (Norge), University of Las Palmas de Gran Canaria (Spania), Universitetet i Oslo (Norge), Munster Technological University (Irland), CiaoTech Srl (Italia), Netsun Software Srl (Romania), National Research Council (Italia), University Rey Juan Carlos (Spania), Sensotrend Oy (Finland), Melanomforeningen (Norge).

Kontaktperson:

Thomas Schopf, prosjektkoordinator WARIFA: email hidden; JavaScript is required