Innovativ rehabilitering


Teknologi relevant for rehabilitering var temaet på dette webinaret. Se på opptaket.

Carina Kolnes presenterte om det nasjonale prosjektet Innovativ rehabilitering.
Carina Kolnes presenterte om det nasjonale prosjektet Innovativ rehabilitering.

Prosjekt Innovativ Rehabilitering var et nasjonalt prosjekt fra 2016-2020 der målet var å få til endring og implementering av teknologier som er relevant for rehabilitering. De testet ut verktøy for trening, virtuell trening, samhandling og lokalsamfunnet. Assisterende prosjektleder Carina Kolnes presenterer erfaringer fra prosjektet og hva de tar med seg videre i normal drift.

Carina Kolnes er en ergoterapeut ved Indre Østfold kommune. Hun er team koordinator for Tverrfaglig vurderingsteam og Hverdagsrehabilitering. De siste fem årene har hun vært assisterende prosjektleder på Prosjekt Innovativ Rehabilitering.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".