logo

Dignity Care – prosjektoppdatering juni 2022

Prosjektet Dignity Care har nå vært i gang i ca 6 måneder. Her kan du lese en oppsummering av hva vi har gjort i prosjektet og planer fremover.

VT dashboard
VT dashboard. Illustrasjon av Eggs Design

Vi har nå vært i gang i ca 6 måneder. Ta en titt på hjemmesida vår! Her kommer det oppdateringer og presentasjoner som kan være interessante. https://ehealthresearch.no/dignity-care

Pasientpartnerne

Vi har hatt kontakt med alle pasient partnerne i Dignity Care dette halvåret. Vi setter enormt stor pris på innsatsen dere har gjort for prosjektet. Dere har stilt opp til intervjuer og hjulpet oss å få tak i en utskrift av den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Pasienterfaringene blir brukt til å forstå hvordan DigiTeam verktøyet bør se ut og til å lage oppgaver som helsepersonell skal forsøke å løse ved hjelp av verktøyet. Uten dere stopper Dignity Care. Tusen tusen takk.

Utvikling av en digital prototype

Vi jobber med utvikling av brukerflaten og innholdet i vår digitale prototpye – DigiTeam. Det skal gi brukerne bedre oversikt over det som har skjedd til nå, hvem som har vært involvert, få bedre tak i pasientens stemme, og gi bedre oversikt over risiki og utfordringer på tvers av diagnoser. Det vil gi et godt grunnlag for å lage en felles proaktiv plan for å møte de utfordringene pasienten står overfor.

Ingen av oss har jobbet med denne typen utviklingsoppgave før, og vi har gjort oss mange erfaringer av typen: «Vi vet ikke helt hva det er vi ikke vet». Det har vært krevende og fortsatt har vi mange uavklarte spørsmål. Derfor er vi spesielt glade for samarbeidet med Aidn, som er et søsterselskap til DIPS. De skal lage en ny EPJ for for kommunesektoren / primærhelsetjenesten. De hjelper oss med kompetanse på tjenestedesign og utvikling. Vi samarbeider også tett med Norsk Helsenett, Helse Nord-IKT som jobber med helsedirektoratets prosjekt: Digitale behandlings og egenbehandlingsplaner.

Tanken er å lage et verktøy som passer for Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT), slik at andre får hjelp til å jobbe på samme måte som PSHT. Vi har lagt inn et første scenario basert på en av våre pasienters erfaringer i DigiTeam, og dette scenariet ble testet ut av PSHT i Tromsø før sommeren. Det gikk riktig bra. De klarte å gjøre de oppgavene de skulle, og vi oppdaget en del ting som vi må endre.

Planer for høsten

Vi fortsetter innsamling av pasienthistorier, og vil rekruttere flere pasientrepresentanter. Vi har tatt kontakt med ungdomsrådet på UNN

Planlagte møter:

  • 19. september Brukergruppens møte
  • 6. oktober 0900-11. Referansegruppemøte for aktører i helse og e-helsesektoren
  • 6. oktober – 1200-1500. Nettverksmøte – alle interesserte. Tema: «Pasient stemmen». Tid:– Sted Tromsø. Meld dere på her:
  • 10. oktober - Akademisk referansegruppemøte

På vegne av Dignity Care ønsker jeg dere alle en god sommer!

Gro Rosvold Berntsen, Professor og prosjektleder for Dignity Care