logo

Dignity Care ‒ en digitalt støttet, personsentrert helsetjeneste

DIGNITY CARE er et forskningsprosjekt som har som mål å forbedre helsetjenester for personer med store, langvarige og sammensatte helsetjenestebehov.

DIGNITY CARE skal utvikle og teste effekten av et digitalt planleggings- og samhandlingsverktøy til bruk for tjenesteytere, pasient og pårørende.

Samhandlingsverktøyet skal støtte opp under en personsentrert, helhetlig og proaktiv helsetjeneste.

Forskningen skal først og fremst avdekke prinsippene for et godt samhandlingsverktøy, og teste hvordan disse prinsippene virker for pasienten og øvrige involverte.

Slik kan DIGNITY CARE bidra til en betydelig endring av helsetjenesten som gjør det bedre å være langtidspasient og bedre å være ansatt, ved at både de økonomiske og de menneskelige kostnadene ved det å være langtidssyk går ned.

DIGNITY CARE-prosjektets erfaringer og kompetanse kan bidra til at det blir umulig å ikke tenke helhet og samhandling rundt hvert eneste pasientforløp.

Dignity Care ‒ en digitalt støttet, personsentrert helsetjeneste: Nyheter

Karrierevei: Pårørende

Marita Amundsen er pasientpartner i Dignity Care, i håp om å skape noe som kan gi bedre hjelp og veiledning til familier som har barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser. Selv har hun en 20 år gammel sønn som alltid vil trenge like mye stell og tilsyn som da han var baby.

15.08.2023

Hadde «flaks» som en del av behandlingen

Anders Aavik (55) vet han var heldig. Han unngikk det gapende hullet i behandlingskjeden som russyke ofte opplever mellom behandling og ettervern. For da han ble utskrevet fra døgnbehandling, hadde han selv funnet og begynt i en selvhjelpsgruppe. Uten denne tror ikke Anders at han hadde klart seg.

01.06.2023

Erik (65) er for komplisert for helsetjenesten

Hver eneste morgen våkner Erik O. Huseby med en forferdelig kvalme. Det viktigste for han er å få lindret dette. Men han sliter med å få helsetjenesten til se helhetlig på diagnosene og symptomene hans, som griper mye inn i hverandre. Den er rigget for å se én og én diagnose.

24.03.2023

Dignity Care – prosjektoppdatering mars 2023

Til alle partnere i Dignity Care-prosjektet. Her kommer en oppdatering om prosjektet vårt.

06.03.2023

Skygger suksess-prosjekt for å revolusjonere pasientjournalen

Når multisyke eldre pasienter får koordinerte helsetjenester fra et team, lever 43 prosent av dem lengre sammenliknet med de som får vanlig oppfølging i helsetjenesten. IT-selskapet Aidn skygger hvordan teamet jobber, og utvikler en pasientjournal som tar utgangspunkt i pasienten ‒ ikke i helsetjenesten.

14.11.2022

Presenterte prototype av DigiTeam

Dignity Care presenterte på sitt nettverksmøte i oktober den aller første versjonen av prototypen DigiTeam. Det digitale samhandlingsverktøyet skal testes i en randomisert kontrollert forskningsstudie (RCT) ved hjelp av skuespillere og helsearbeidere.

14.11.2022

Dignity Care – prosjektoppdatering juni 2022

Prosjektet Dignity Care har nå vært i gang i ca 6 måneder. Her kan du lese en oppsummering av hva vi har gjort i prosjektet og planer fremover.

22.06.2022

Vil lage e-verktøy som forenkler pasientens liv

Forskningsprosjektet Dignity Care jobber med å kartlegge hvordan et digitalt verktøy kan legge til rette for at pasienter kan leve et godt liv, tross sykdom. Et slikt verktøy kan gjøre det lettere for alle å samarbeide med og rundt en pasient, og yte riktig hjelp til riktig tid.

22.06.2022

Trenger flere fastleger og verktøy for koordinering

‒ Fastlegen kan løse enda flere av samhandlingsutfordringene i helsetjenesten. Men mangler rammebetingelsene som skal til, og ikke minst de digitale systemene som snakker sammen, mener Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

21.06.2022

What can my digital health care partner do for me?

Patient safety champion Carolyn Canfield asks how we can have less disruptive patient care and give better support to patients, their families, and healthcare personell.

14.06.2022
Side 1  2