Dignity Care ‒ en digitalt støttet, personsentrert helsetjeneste

DIGNITY CARE er et forskningsprosjekt som har som mål å forbedre helsetjenester for personer med store, langvarige og sammensatte helsetjenestebehov.

DIGNITY CARE skal utvikle og teste effekten av et digitalt planleggings- og samhandlingsverktøy til bruk for tjenesteytere, pasient og pårørende.

Samhandlingsverktøyet skal støtte opp under en personsentrert, helhetlig og proaktiv helsetjeneste.

Forskningen skal først og fremst avdekke prinsippene for et godt samhandlingsverktøy, og teste hvordan disse prinsippene virker for pasienten og øvrige involverte.

Slik kan DIGNITY CARE bidra til en betydelig endring av helsetjenesten som gjør det bedre å være langtidspasient og bedre å være ansatt, ved at både de økonomiske og de menneskelige kostnadene ved det å være langtidssyk går ned.

DIGNITY CARE-prosjektets erfaringer og kompetanse kan bidra til at det blir umulig å ikke tenke helhet og samhandling rundt hvert eneste pasientforløp.

Aktuelt