logo

Forskere fra Skandinavia samlet i Tromsø for kunnskapsdeling

Fra 22. til 24. august ble konferansen Scandinavian Conference on Health Informatics arrangert på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Målet med konferansen er å være et forum for forskning og forskere innen helseinformatikk og digital helse i Skandinavia og de nordiske landene, samt å legge til rette for vitenskapelig diskusjon, dele erfaringer og fremme samarbeid og nettverksbygging.

I år er Tromsø vertsby for konferansen som har 120 deltakere først og fremst fra Skandinavia, men også noen fra andre land i Europa.

Forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning bidrar til konferansen med kunnskapsdeling og presentasjon av sine prosjekter og artikler innenfor flere ulike temaer i feltet. Postdoktor Meghan Bradway presenterte sin nyeste forskningsartikkel som handler om informantene i forskningsprosjekter som er vanskelig å nå, og hvorfor dette er problematisk. Disse menneskene som er vanskelige å rekruttere kan blant annet være personer med lav sosioøkonomisk status, minoritetsgrupper, kvinner og personer boende i rurale områder. Hovedpoenget hennes var at for å forhindre videre utviklingen av helseulikheter må også forskningsverden ta ansvar.

Stipendiat Anette Vik Jøsendal presenterte sin studie om multidose-pakkede legemidler – et system som fortsatt lever på papir, og må kommuniseres via faks.

PhD-kandidat Olga Golburean fra NTNU delte sin forskning om lærende helsesystemer. Hun forsker på indekser og indikatorer i elektronisk helsejournal som kan puttes inn i lærende helsesystemer for å forbedre helsetjenesten.

Denne forskningen er en del av følgeforskningsprosjekter som pågår ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Forsker Ove Lintvedt forteller hvordan Olgas forskning kan være med på forbedring og utvikling av det digitale journalsystemet.