logo

Workshop Dignity Care 3. mars 2022

Prosjektet Dignity Care arrangerte workshop på tre lokalisasjoner den 3. Mars 2022.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utgangspunktet til Dignity Care er å bidra til at pasienter med store og sammensatte behov får bedre oversikt og større grad av involvering i oppfølgingen av egen helse, og at tjenestene kan jobbe mer proaktivt og koordinert ovenfor pasientene. Det skal vi gjøre gjennom å utvikle en prototype på et digitalt verktøy.

Målet med workshopen er å få innsikt i hva som finnes av liknende samhandlingsløsninger/digitale verktøy og hva som er under utvikling. Samtidig er det viktig å få identifisert mangler i de løsningene som eksisterer og få innspill om hva som bør forbedres.

Spørsmålene vi jobber med på denne workshopen er:

  • Identifisere hvilke gode løsninger som allerede finnes og hva slags elementer de inneholder
  • Identifisere hva slags løsninger/funksjonalitet som mangler, og hvordan dette kan ivaretas i den planen vi jobber med i Dignity Care

Gjennomføring:

Vi planlegger for en hybrid gjennomføring. Vi samles fysisk på tre steder: Oslo, Trondheim og Tromsø.

Det blir mulighet for heldigital deltakelse for de som ikke har anledning til å møte opp fysisk på ett av ovennevnte steder

Ved behov for å reise til en av de tre stedene avtales det med Espen Nordheim – se kontaktinfo nedenfor.

Program

TidspunktInnholdAnsvarlig
08:30-09:00Kaffe: Muligheter for en uformell kaffe før workshoppen starter
09:00-09:20Velkommen og intro til Dignity Care. Mål for dagen.Gro Berntsen
09:20-09:25Nettverksarbeid i Dignity Care: læring fra beslektede prosjekterLine Melby
09:25-09:40Kort innlegg med eksempelTBA
09:40-09:45Intro til gruppearbeidAslak Steinsbekk
09:45-10:25Gruppearbeid: Pasienten i fokusTre grupper med hver sin moderator
10:25-10:35Pause
10:35-10:50Oppsummering gruppearbeid i plenumAslak Steinsbekk
10:50-11:30Gruppearbeid: Helsepersonell i team/samarbeidsstøtteAslak Steinsbekk
11:30-11:55Oppsummering gruppearbeid i plenumLine Melby og Aslak Steinsbekk
11:55-12:00Takk for i dag/veien videreGro Berntsen
12:00Lunsj


Dersom du har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med: email hidden; JavaScript is required, email hidden; JavaScript is required eller email hidden; JavaScript is required.