logo

Pasientsentrerte tjenester: Videoer

What can my digital health care partner do for me?

Patient safety champion Carolyn Canfield asks how we can have less disruptive patient care and give better support to patients, their families, and healthcare personell.

14.06.2022

Et pasientsentrert team

Helsearbeidere i et pasientsentrert team ved Universitetssykehuset Nord-Norge samhandler med både kolleger og brukere ved hjelp av videomøter og annen teknologi. I denne filmen møter du en sykepleier og en fysioterapeut fra UNN, og en forsker fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

10.12.2021

Når pasienten bor hjemme

Hvordan får man gitt en best mulig tilpasset helsehjelp, til en hjemmeboende pasient med stort behov for oppfølging og risiko for nye innleggelser i sykehus? I denne videoen får vi høre erfaringene til en pasient, hans samboer og en sykepleier i kommunehelsetjenesten.

- Det er best å bo hjemme og ha mest mulig hverdag. Jeg er alt for ung til å bo på sykehjem, sier pasienten blant annet.

10.12.2021

Hva er viktig for deg? - Gro Berntsen

Lege og professor Gro Berntsen har gjennom mange år studert hvordan personer med sammensatte behov mottar helsetjenestene.

- De fire gruppene som regjeringen har pekt på i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen (2020-2023), kan samles under en felles tittel: pasienter som har langvarige og komplekse behov. Dersom helsetjenesten ikke samordner seg - så gir vi dem en behandlingsbyrde i tillegg til de utfordringene de allerede har, understreker Berntsen.

31.10.2019

HIMSS 2019 - Gunn Hilde Rotvold

The future trend is more and more patient centered solutions.

31.10.2019

HIMSS 2019 - Eirik Årsand

Sharing health data across borders.

31.10.2019

Pasientsentrert helsetjeneste

Pasienter, myndigheter og ansatte i helsesektoren mener det behøves en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Nasjonalt senter for e-helseforskning er med i prosjektet 3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap. Målet er en pasientsentrert helsetjeneste. I denne videoen får du høre om erfaringer Sigurd Stenersen i Harstad har hatt, og hvilke tanker han gjør seg om det å motta ulike helsetjenester.

27.09.2018
Side 1 


Klikk her for å se alle våre videoer