logo

Digital hjemmeoppfølging på webinar

Tidligere barneombud Reidar Hjermann åpner Nasjonalt senter for e-helseforskning sin nye webinarserie om digital hjemmeoppfølging. Det skjer 10. september. Han vil snakke om videokonsultasjoner til barn og unge innen psykisk helsevern, og erfaringer gjennom et pandemiår.

Redaksjonskomiteen gleder seg til første webinar. Fra v-h: Eirin Rødseth, leder av redaksjonskomiteen og seniorrådgiver, E-helseforskning. Hilde Sørli, rådgiver, Sunnaas sykehus. Santiago Gill Martinez, førsteamanuensis,  Universitetet i Agder. Henriette Lauvhaug Nybakke, rådgiver, E-helseforskning. Randi Laukli, kommunikasjonsleder, E-helseforskning og Nora MacLaren, senior kommunikasjonrådgiver, E-helseforskning. Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for eldre, og Siri Bjørvig, avdelingsleder, E-helseforskning var ikke til stede da bildet ble tatt, men er også medlemmer i redaksjonskomiteen. Foto: Hasse Berntsen
Redaksjonskomiteen gleder seg til første webinar. Fra v-h: Eirin Rødseth, leder av redaksjonskomiteen og seniorrådgiver, E-helseforskning. Hilde Sørli, rådgiver, Sunnaas sykehus. Santiago Gill Martinez, førsteamanuensis, Universitetet i Agder. Henriette Lauvhaug Nybakke, rådgiver, E-helseforskning. Randi Laukli, kommunikasjonsleder, E-helseforskning og Nora MacLaren, senior kommunikasjonrådgiver, E-helseforskning. Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for eldre, og Siri Bjørvig, avdelingsleder, E-helseforskning var ikke til stede da bildet ble tatt, men er også medlemmer i redaksjonskomiteen. Foto: Hasse Berntsen

- Gjennom webinarserien ønsker vi å formidle forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om digital hjemmeoppfølging, sier seniorrådgiver Eirin Rødseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder redaksjonskomiteen.

Felles møteplass

- Webinarene skal være en arena for å dele og lære av hverandre, som er et mål i Nasjonal helse og sykehusplan. Det er mye kompetanse og vilje til deling i sektoren samlet sett. Særlig har vi forventninger til at arenaen skal bidra til deling av kunnskap og erfaring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi håper også at webinarene kan gi myndighetene innsikt i behovet for nasjonal tilrettelegging, sier Liv Heidi Brattås Remo, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Vi ønsker at webinarene skal formidle alt det gode arbeidet som foregår ute i kommunene og sykehusene. Forskere vil dele sin kunnskap med oss, og brukerorganisasjonene bringer inn brukernes viktige erfaringer.

- Dette er webinarserien jeg har drømt om i flere år! Jeg vet at ansatte i sykehusene og kommunene etterlyser en fast møteplass for faglig påfyll. Her vil du få presentert aktuelle tema, både forskning og praksisnært, og er du opptatt i et annet møte kan du se webinaret i opptak når det passer deg. Webinarserien skal være en felles møteplass for primær- og spesialisthelsetjeneste og FoU-miljø. Vi planlegger to webinarer i måneden, og ønsker kommuner, sykehus, fastleger, brukerorganisasjoner og forskere velkommen som foredragsholdere og deltakere, sier Rødseth.

Hva er digital hjemmeoppfølging og helsetjenester hjem til pasienten?

I klartekst betyr digital hjemmeoppfølging at pasienter med kroniske lidelser kan få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi.

Helsepersonell følger med på målingene via en responstjeneste. Teknologien gir rom for at de kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

Pasienten kan også motta tjenester hjemme ved hjelp av videokonsultasjoner og ulike former for nettbasert behandling.

Målet om å flytte helsetjenesten hjem til pasienten krever blant annet organisatoriske endringer i helsetjenesten, teknisk tilrettelegging og kompetanseheving. Digital hjemmeoppfølging er ofte svært komplekst fordi det involverer flere ulike aktører innen helsetjenesten, og en vellykket innføring fordrer at alle parter endrer sin måte å jobbe på.

Påmelding

Meld deg på det første webinaret 10. september med Reidar Hjermann her

Reidar Hjermann har bred ekspertise innen klinisk barne- og ungdomspsykologi, og har tidligere arbeidet som barneombud i Norge fra 2004 til 2012. I dag jobber han som psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Sykehuset i Vestfold. Han er også privatpraktiserende sakkyndig psykolog i saker om barn i norsk rettsvesen og som rådgiver innen barnepsykologi, barnevern og menneskerettigheter for barn og deres familier.