Vil du bli stipendiat i samfunnsvitenskap?

Ved Nasjonalt senter for e-helseforskning er det ledig to stipendiatstillinger. En stilling som stipendiat i pedagogikk og en som stipendiat i sosiologi. Søknadsfrist: 9. juni.

Nå kan du bli stipendiat hos oss! (Illustrasjon: Colourbox)
Nå kan du bli stipendiat hos oss! (Illustrasjon: Colourbox)

Stipendiatstilling er en utdanningsstilling. Målet er fullført forskerutdanning fram til doktorgrad. Stillingene gjelder for en periode på tre år fra 1. januar 2022.

Stillingene i sosiologi og pedagogikk er knyttet til prosjektet «Electronic Medicine Management (eMM) – a comparative case study promoting coherent health and welfare services». eMM-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

De som ansettes blir del av en tverrfaglig, internasjonal forskergruppe og vil jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø på feltet. Daglig arbeidssted vil være Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø.

Opptak til doktorgradsprogram ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), UiT Norges arktiske universitet er en forutsetning for ansettelse.

Om eMM-prosjektet

E-helse og digitalisering gir nye muligheter, men vi mangler kunnskap om hvordan digitale verktøy inngår i arbeidspraksis og organisering av helsetjenesten. I dag er det mange forskjellige digitale løsninger, ulik praksis og kompleks samhandling mellom institusjoner og nivåer i helsetjenesten.

I prosjektet eMM skal vi undersøke hvordan medisiner håndteres og hvordan nye digitale løsninger utvikles, innføres, brukes og ikke brukes. Målet er å produsere ny kunnskap om hvordan digital legemiddelhåndtering kan bidra positivt til en enhetlig helse og velferdstjeneste.

- Vi skal følge legemidler fra forskrivning til bruk. Det blir spennende å få innblikk i hva som faktisk foregår, og hvilke utfordringer fagfolk støter på i håndtering av legemidler for eksempel på apoteket, hos fastlegen, i sykehus eller i hjemmetjenesten, sier prosjektleder og seniorforsker Kari Dyb.

Det kvalitative feltarbeidet vil foregå i Narvik og Stavanger, hvor det etableres nye sykehus hvor de ønsker å forbedre legemiddelhåndteringen. Det er en betingelse at søkere behersker muntlig norsk svært godt.

Les mer om kvalifikasjoner, hva vi tilbyr og hvordan du søker her.

Søknadsfrist: 9. juni.