Webinar: IKT, risiko og nødrutiner


Velkommen til nytt webinar fredag 21. mai. Du får høre om Helsetilsynets kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid i 17 sykehus. Meld deg på!

Når vi ikke har tilgang til viktig pasientinformasjon, øker risikoen for pasientskader.
Når vi ikke har tilgang til viktig pasientinformasjon, øker risikoen for pasientskader.

Tema:

"Hvordan får helsepersonell tilgang til legemiddelinformasjon i sykehusenes journalsystemer når informasjonen finnes i ulike systemer? En kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid i 17 sykehus."

Presentasjon ved seniorrådgiver Ivar Terje Solberg i Helsetilsynet. Han har laget rapporten sammen med sine kolleger Bente Nedrebø og Lars Talstad.

Alle har solid erfaring fra flere virksomheter før de begynte i Helsetilsynet. Solberg har lang erfaring fra IKT-roller i daværende Statoil og Helse Stavanger. Nedrebø har bakgrunn fra Helse Bergen, Helse Vest IKT og Nasjonal IKT, mens Talstad har jobbet ved St. Olavs hospital, HEMIT og Helseplattformen.

Sammen har de gjort en kartlegging av kritiske systemer, risikovurderinger og nødrutiner for IKT-systemer ved 17 sykehus. De undersøkte i hvilken grad virksomhetene er forberedt på å håndtere situasjoner hvor kliniske IKT-system ikke er tilgjengelig. Pasientskader kan oppstå når vi ikke har tilgang til informasjon om legemidler, allergier og behandlingsløp.

Rapporten ble publisert i april 2021 og kan leses her.

Tidspunkt: 21. mai klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Påmelding

Du melder deg på her: Påmeldingsskjema.

Du må melde deg på innen kl. 14 torsdag 20. mai.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.

Tidligere webinarer

Du finner opptak av tidligere webinarer om digital legemiddelhåndtering her.