IKT, risiko og nødrutiner

Hør om Helsetilsynets kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid i 17 sykehus.

Når vi ikke har tilgang til viktig pasientinformasjon, øker risikoen for pasientskader.
Når vi ikke har tilgang til viktig pasientinformasjon, øker risikoen for pasientskader.

Hvordan får helsepersonell tilgang til legemiddelinformasjon i sykehusenes journalsystemer når informasjonen finnes i ulike systemer? En kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid i 17 sykehus.

Presentasjon ved seniorrådgiver Ivar Terje Solberg i Helsetilsynet. Han har laget rapporten sammen med sine kolleger Bente Nedrebø og Lars Talstad.

Alle har solid erfaring fra flere virksomheter før de begynte i Helsetilsynet. Solberg har lang erfaring fra IKT-roller i daværende Statoil og Helse Stavanger. Nedrebø har bakgrunn fra Helse Bergen, Helse Vest IKT og Nasjonal IKT, mens Talstad har jobbet ved St. Olavs hospital, HEMIT og Helseplattformen.

Sammen har de gjort en kartlegging av kritiske systemer, risikovurderinger og nødrutiner for IKT-systemer ved 17 sykehus. De undersøkte i hvilken grad virksomhetene er forberedt på å håndtere situasjoner hvor kliniske IKT-system ikke er tilgjengelig. Pasientskader kan oppstå når vi ikke har tilgang til informasjon om legemidler, allergier og behandlingsløp.

Rapporten ble publisert i april 2021 og kan leses her.

Opptak