Webinar: Kommunene og digital hjemmeoppfølging


Kommunenes erfaringer med digital hjemmeoppfølging under koronapandemien: Hva gjorde at kommuner tok dette i bruk, og hvilke barrierer må jobbes videre med for skalering?

Morten Lauknes delte erfaringer fra Agder om digital hjemmeoppfølging under korona.
Morten Lauknes delte erfaringer fra Agder om digital hjemmeoppfølging under korona.

Agder hadde et godt utgangspunkt for digital hjemmeoppfølging da koronapandemien inntraff Norge. Med lang erfaring innen telemedisin, kunne kommunene fort komme i gang med oppfølging av korona-pasienter hjemme.

Morten Lauknes har vært sentral i dette arbeidet, og deler erfaringene sine og refleksjoner rundt suksessfaktorer på veien videre mot bærekraftige digitale tjenester.

Presentasjon ved Morten Lauknes, prosjektleder ved Kristiansand kommune.

Opptaket av webinaret kan sees på YouTube, eller høres på som podkast.