Webinar: Lukket sløyfe i kreftbehandling


Hvordan jobber de med lukket legemiddelsløyfe i et regionalt system for kreftbehandling? Dette er tema på neste webinar fredag 7. mai. Gratis påfyll av kunnskap!

Samarbeid må til for å drifte en klinisk IT-løsning.
Samarbeid må til for å drifte en klinisk IT-løsning.

Tema:

«Lukket legemiddelsløyfe i et regionalt system for kreftbehandling krever nye måter å samarbeide på.»

Presentasjon ved lege Karen Henjum, enhetsleder for regional fagforvaltning medikamentell behandling ved Kreftklinikken, OUS og farmasøyt Malin Davidsson, driftssjef Sykehusapotekene HF.

Karen Henjum og Malin Davidsson har viktige roller i forvaltning av et regionalt system som samordner ordinasjon, produksjon og administrasjon av cytostatika (Chemotherapy Management System). De forteller om hvordan de gikk fra å jobbe lokalt til regionalt.

Samarbeid må til for å drifte en klinisk IT-løsning. Hva er farmasi, hva er medisin, hva er IT og hvem gjør hva? Erfaringene er overførbare til drift og forvaltning av andre kliniske IKT-systemer. Systemet er med på å styre arbeidsflyten både på sykehusavdeling og apotek og påvirker dermed legemiddelhåndteringen.

Tidspunkt: 7. mai klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Påmelding

Du melder deg på her: Påmeldingsskjema.

Du må melde deg på innen kl. 14 torsdag 6. mai.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.

Tidligere webinarer

Du finner opptak av tidligere webinarer om digital legemiddelhåndtering her.