Webinar: Pasientens legemiddelliste - førstudie


Hold deg oppdatert - bli med på webinar fredag 23. april. Du får høre om bakgrunnen for hvorfor det er behov for å innføre Pasientens legemiddelliste.

Få et innblikk i utfordringene til leger, sykepleiere og farmasøyter i foredraget til Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen.
Få et innblikk i utfordringene til leger, sykepleiere og farmasøyter i foredraget til Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen.

Tema:

«Utfordringer helsepersonell i primærhelsetjenesten har med tilgang til legemiddelinformasjon, før innføring av Pasientens legemiddelliste

Det er utfordrende for helsepersonell å få tilgang til legemiddelinformasjon. Systemene de bruker deler ikke viktig informasjon og endringer i legemiddelbehandling samkjøres ikke. Mye tid og ressurser brukes på dette, noe som igjen kan true pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen.

Presentasjon ved seniorforsker og prosjektleder Unn Sollid Manskow, og forsker og prosjektmedarbeider Truls Tunby Kristiansen. Begge er ansatt ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. De jobber med følgeforskning på Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmesykepleie. I webinaret presenterer de funn fra førstudien. Forskerne publiserte nylig en artikkel om temaet i Pharmacy, her kan du lese den.

Tidspunkt: 23. april klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Påmelding

Du melder deg på her: Påmeldingsskjema

Du må melde deg på innen kl. 14 torsdag 22. april.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.

Tidligere webinarer

Du finner opptak av tidligere webinarer om digital legemiddelhåndtering her.