logo

De usynlige hjelperne

Uten pårørende stopper helse-Norge. De yter halvparten av all hjelp og bistand til landets pasienter og brukere. Hva kan du som helsearbeider eller kommuneansatt gjøre for å ivareta denne innsatsen?

De usynlige hjelperne
Anita Vatland snakket om rettigheter og støtte til pårørende.

-Ta vare på de pårørende

Pårørende er på en reise de ikke har bestilt. Du kan ikke gi dem for mye informasjon. Har du og arbeidsgiveren din en plan for de pårørende? Ikke tenk at noen burde ha gjort noe. Ta ansvar selv, ta grep!

Presentasjon ved Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen.

Opptak

Tema

Pårørende finnes i alle livsfaser og har veldig mye til felles, uansett hvem de er pårørende for. De kan ha mange ulike roller som støtter pasientene i behandlingsløpene, med alt fra koordinering, praktisk bistand, som saksbehandler, psykisk støtte og å utføre medisinske oppgaver. Ofte tar de for lite vare på seg selv og de blir ikke alltid sett eller spurt om egne behov.

Her både kan og bør helsetjenesten gjøre mer, for det er ikke bærekraftig å få to pasienter ut av én diagnose.

Nå vet vi mer om hvordan pårørende har det og hva de ønsker seg i sitt samarbeid med tjenestene. Det er nyttig for deg å kjenne til hvilke utfordringer som finnes, for at pårørende kan ha en rolle i både hjemmebehandling og i fremtidens digitale løsninger.