logo

Digitalisering av pasientjournalen

Til tross for at helsearbeidere bruker den digitale pasientjournalen daglig, fyller den ikke behovet for samhandling. Hvorfor ikke, og hva er utfordringene?

Digitalisering av pasientjournalen
Aslak Steinsbekk presenterer nåværende utfordringer med samhandling i digitale pasientjournaler.

Digitalisering av pasientjournalen er et viktig verktøy for å få til helhetlige pasientforløp. Til tross for at helsearbeidere bruker den digitale pasientjournalen daglig, fyller den ikke behovet for samhandling. Hvorfor ikke, og hva er utfordringene?

Vi må tenke mer teamorientert. Spesialisering i helsetjenesten betyr at hver pasient er innom flere personer. Fra pasientens ståsted er behandlerne et team, selv om de ikke møtes som et team. Jeg mener at journalsystemet må ta dette inn over seg og fasilitere samhandling. På den måten vil vi spille hverandre gode.

Presentasjon ved professor Aslak Steinsbekk ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet og Nasjonalt senter for e-helseforskning

Steinsbekk sine nåværende forskningsområder omhandler helsetjenesteforskning med fokus på hvordan helsetjenesten oppleves fra pasienters perspektiv og pasienters erfaringer med og effekt av den totale pakken av tiltak de mottar i helsetjenesten, i tillegg til utdanningsforskning med vekt på VR (Virtual reality).

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".