logo

Multisyke pasienters behov for tverrfaglig oppfølging

Sammensatte, komplekse sykdommer krever tverrfaglig kompetanse og oppfølging fra helsepersonell. Hvordan kan sykehuset og kommunen samarbeide om disse sårbare pasientene?

Multisyke pasienters behov for tverrfaglig oppfølging
Marte Broks og Birgitte Forsaa Åbotsvik forteller om pasientsentrerte helsetjenesteteam.

PSHT bidrar til å gi individuelt tilpassede helsetjenester til multimorbide pasienter i tett samarbeid med øvrige aktører i pasientforløpene. Teamet er tverrfaglig og satt sammen av helsepersonell fra både kommunehelsetjenesten og sykehuset. Forskning viser at denne måten å jobbe på både sparer liv og sparer pasientene fra en rekke sykehusinnleggelser.

Presentasjon ved Marte Broks, overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og Birgitte Forsaa Åbotsvik, spesialsykepleier ved Tromsø kommune.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".