logo

Du blir ikke voksen den dagen du fyller 18

Ungdom bør slippe å stå alene med helt nye behandlere i et helt nytt system, bare fordi de har fylt 18 år. Gode forberedelser er ett av prinsippene til Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset.

Her kan du lære om de syv prinsippene for overgang fra barn til voksen i helsetjenesten.

Du blir ikke voksen den dagen du fyller 18
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset
Hvis man detter ut i ungdomstiden fordi man ikke får fullført videregående i normal tid, er det store ringvirkninger for resten av livet.

Helt siden Ungdomsrådet ble opprettet i 2017 har de jobbet med å sikre ungdom en god overgang til voksenlivet. Dagen ungdommen fyller 18 år, kan de plutselig ikke ha foreldrene sine med seg som støtte ved innleggelser eller reiser. De må selv betale for medisiner og konsultasjoner. De møter helt nye behandlere, og noen ganger en ny forståelse av sykdommen.

En ungdom vil behandles som en voksen og ta ansvar, men omstillingen kan være tøff. Derfor har Ungdomsrådet utarbeidet syv prinsipper for gode overganger fra barne- til voksenorienterte helsetjenester. Prinsippene er aktuelle for helsepersonell både på sykehus og i kommunen.

Presentasjon av Danielle Johana Hansen, Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".