logo

Videoer

Digital Medication Management - submit your paper

Associate professors Trine Strand Bergmo (E-health Research) and Elin Lehnbom (UiT) are guest editors in the scientific journal Pharmacy. Topic: Digital Medication Management. Submit your paper now!

31.08.2020

EHiN 2019 - Egil Johannesen

Noen leger er mer interessert i teknologi enn andre. Men trenden er at stadig flere fastleger vil prøve ut videokonsultasjoner med pasienter. Intervjuet ble gjort under EHiN 2019.

14.11.2019

EHiN 2019 - Inga Godø

I helsesektoren deler man noen ganger informasjon om pasienter på måter som ikke er helt trygge. Da er det bedre å bruke sikre tjenester for å dele bilder og annen informasjon. Intervjuet ble gjort under EHiN 2019.

14.11.2019

EHiN 2019 - Hanne Husaas

Vi kan bruke opplæringsvideoer for travle ansatte i kommunen, så de blir trygge på å bruke ny teknologi i helsetjenestene. Erfaringene med teknologien må deles med alle i organisasjonen. Intervjuet ble gjort under EHiN 2019.

14.11.2019

EHiN 2019 - Elin Lehnbom

Når vi går fra papirresept til elektronisk resept må brukerne av IT-systemene involveres tidlig. Det er også viktig at systemene kan snakke sammen, slik at informasjon deles med de som trenger den. Intervjuet ble gjort under EHiN 2019.

14.11.2019

EHiN 2019 - Ole Kristian Losvik

Det er en jungel av helseapper der ute, så vi trenger en oversikt. Direktoratet for e-helse lager en katalog over apper som vil hjelpe innbyggere og behandlere i helsetjenestene. Intervjuet ble gjort under EHiN 2019.

14.11.2019

Hva er viktig for deg? - Gro Berntsen

Lege og professor Gro Berntsen har gjennom mange år studert hvordan personer med sammensatte behov mottar helsetjenestene.

- De fire gruppene som regjeringen har pekt på i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen (2020-2023), kan samles under en felles tittel: pasienter som har langvarige og komplekse behov. Dersom helsetjenesten ikke samordner seg - så gir vi dem en behandlingsbyrde i tillegg til de utfordringene de allerede har, understreker Berntsen.

31.10.2019

Medinfo 2019 - Anne Moen og Monika Johansen

European Federation for Medical Informatics (EFMI) har igangsatt en gruppe som skal jobbe med temaet «innbyggerne og helsedata».
Målet med arbeidsgruppen er å etablere samarbeid mellom forskere på området. I første omgang innen tematikkene «pasientens innsyn i egen journal» og «digital legemiddelhåndtering». EFMI er en av de største europeiske organisasjonene for medisinsk informatikk og representerer 32 land.

31.10.2019

Medinfo 2019 - Dr Evelyn Hovenga

Dr. Evelyn Hovenga has worked with nursing informatics since the 1970's and has followed the development from typewriters via excel sheets to today’s electronic health records.

31.10.2019

Arendalsuka 2019 - Beate Hundhammer

- Utvikling i helsetjenestene er helt nødvendig, fordi vi får stadig flere eldre og hjelpetrengende. Det er pasientene og de pårørende det handler om, sier Beate Heieren Hundhammer i Kreftforeningen.

Intervjuet ble gjort under Arendalsuka 2019.

20.08.2019

Arendalsuka 2019 - Morten Goodwin

- Både leger og algoritmer kommer fortsatt til å gjøre feil. Den perfekte algoritmen finnes ikke, sier Morten Goodwin fra Centre for Artificial Intelligence Research, Universitetet i Agder.

Intervjuet ble gjort under Arendalsuka 2019.

20.08.2019
    5 6 7 8 

Flere videoer

  Vår kanal på Youtube       Vår kanal på Vimeo