logo

Videoer

EHiN 2021 - Margunn Aanestad

Digital teknologi og tjenester kan bidra til inkludering. Men hvis man ikke bygger kompetanse eller lager gode verktøy, så kan det også virke ekskluderende. Vi vet at flere faller utenfor, det må vi ta på alvor.

Det sa professor Margunn Aanestad fra Universitetet i Agder på EHiN 2021.

15.11.2021

EHiN 2021 - Anne Gerd Granås

Pasientens legemiddelliste (PLL) er et viktig tiltak for at pasientens legemiddelopplysninger samles i én felles nasjonal oversikt slik at oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av ulike virksomheter.

11.11.2021

EHiN 2021 - Kristin Wieland

Trenger Norge en ny styringsmodell for e-helse?

– Ja, men det er viktig at vi får med hele styringskjeden og at kommunesektoren får reell innflytelse i beslutningsprosessen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS under paneldebatten på #ehin2021.

11.11.2021

EHiN 2021 - Stina Løkke

Alle er enige i at vi trenger bedre digitale verktøy i den kommunale helsetjenesten, men hvordan får vi til et kommunalt journalløft, undrer Stina Løkke, kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune?

11.11.2021

Presentasjon av Nasjonalt senter for e-helseforskning

Er du nysgjerrig på hva vi gjør i Nasjonalt senter for e-helseforskning? I denne filmen blir du bedre kjent med oss.

25.10.2021

Digital sårbehandling

Axel Einar Mathiesen, PKO leder Bærum sykehus, forteller om samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for oppfølging av sårpasientene hjemme. Samarbeidet sikrer kunnskapsoverføring og mindre belastning for pasientene.

21.10.2021

Brukermedvirkning i forskning

Hvorfor ta med brukerne i forskning? Fordi de har viktige erfaringer å dele!

Thea Maria Rytterager fra Mental Helse Ungdom og Monika Knudsen Gullslett fra Nasjonalt senter for e-helseforskning forteller om brukernes rolle i et forskningsprosjekt om videokonsultasjoner.

Videoen er produsert med støtte fra Iceland Liechtenstein Norway grants: https://eeagrants.org/

06.09.2021

Videokonsultasjoner i koronatid - erfaringer innen psykisk helsevern

Hvordan er det å få psykisk behandling via en videosamtale? Monika Knudsen Gullslett ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Thea Maria Rytterager fra Mental Helse Ungdom forteller om resultatene fra deres forskningsprosjekt.

Videoen er produsert med støtte fra Iceland Liechtenstein Norway grants: https://eeagrants.org

06.09.2021

HEIR - Les enjeux des données de santé

Retrouvez la vidéo et les présentations du séminaire scientifique du jeudi 8 avril 2021 de la thématique Risques & Cybersécurité en Santé.

29.04.2021

Onwards - rekruttering til forskningsprosjekt om bruk av digitale hjelpemidler i trening

Ønsker du å være mer fysisk aktiv i hverdagen? Vi søker etter deltakere til forskningsprosjektet ONWARDS hvor vi skal undersøke hvordan ulike digitale tiltak påvirker motivasjonen til å være aktiv. Du kan være med i undersøkelsen hvis du er mellom 18-55 år, eier en smarttelefon og bor i Troms eller Finnmark.

19.03.2021

Teknologi i psykisk helse og rusfeltet

Seniorforsker Marianne Trondsen har studert nytten av ny teknologi i helsesektoren i mange år. Hun har spesielt sett på pasient- og pårørendeperspektivet i psykisk helse. 2. oktober hadde Universitetssykehuset Nord-Norge et kreativt verksted. Der diskuterte de behov og muligheter ved at det skal bygges nye arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø. Marianne bidro med sin e-helsekunnskap virtuelt, gjennom denne videoen som vi lagde med henne.

08.10.2020
    4 5 6 7 

Flere videoer

  Vår kanal på Youtube       Vår kanal på Vimeo