logo

Videoer

Helseplattformen - forskning

Helseplattformen i Helse Midt-Norge er et omfattende program som skal gå over flere år. Målet er å gi innbyggerne i Midt-Norge en felles pasientjournal, med informasjon både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. Det er første gang en slik felles løsning prøves ut i Norge. Nasjonalt senter for e-helseforskning følger prosessen. Avdelingsleder Rune Pedersen forklarer hva vi forsker på.

27.09.2018

Pasientsentrert helsetjeneste

Pasienter, myndigheter og ansatte i helsesektoren mener det behøves en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Nasjonalt senter for e-helseforskning er med i prosjektet 3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap. Målet er en pasientsentrert helsetjeneste. I denne videoen får du høre om erfaringer Sigurd Stenersen i Harstad har hatt, og hvilke tanker han gjør seg om det å motta ulike helsetjenester.

27.09.2018

E-medicine management

Researchers are looking at how medicine management is performed today and at the national e-solutions, to see how they could be improved. They are collaborating with Professor Catherine Pope from the University of Southampton.

04.04.2019

E-helseforskning: Paolo Zanaboni

Hva gjør forskerne i Nasjonalt senter for e-helseforskning? Seniorforsker Paolo Zanaboni har doktorgrad i teknisk ledelse. Han er spesielt opptatt av telerehabilitering og hjemmebasert opplæring for personer med kronisk sykdom.

27.09.2018

E-helseforskning: Kari Dyb

Møt Kari Dyb, e-helseforsker med doktorgrad i sosiologi. Hun er opptatt av hvordan ny teknologi påvirker helsetjenestene, og ikke minst alle som trenger de ulike tjenestene. Kari Dyb spør: Er det sånn man antar at det er, eller er det ikke det?

27.09.2018

Nasjonalt praksisbasert forskningsnettverk for primærhelsetjenesten

Nå involveres fastlegenes pasienter i et nasjonalt forskningsløft som skal bidra til å gjøre primærhelsetjenesten enda bedre.

25.09.2018

M - Elektronisk meldingsutveksling

«M», en film om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Meldingens reise fra avsender til mottaker.

25.09.2018

CallMeSmart - Making hospital communication easier

CallMeSmart is a context-sensitive system for mobile communication in hospitals.

25.09.2018
    8

Flere videoer

  Vår kanal på Youtube       Vår kanal på Vimeo