logo

Videoer

Do you have the right to see your own health record?

NORDeHEALTH is a Nordic collaboration that aims to identify challenges and opportunities in digitalization of health services, especially when national portals are implemented to give patients online access to their electronic health records.

24.01.2022

Digital hjemmeoppfølging: en webinarserie

Digital hjemmeoppfølging er en webinarserie for alle i helsesektoren og forskningsmiljøer som er interessert i velferdsteknologi og hjemmeoppfølging med digitale hjelpemidler.

14.01.2022

Young people and mental health

Mental health conditions among adolescents are quite common. Stress, anxiety and feeling down can affect anyone. It is important to seek information and support. Young people are often comfortable with meeting a therapist by digital tools. With video consultations, helpers meet youth where they are. Then they might open up more.

In this film created by the WHO, you meet Johanne from Tromsø, Norway, and child and adolescent psychiatrist Judeson who works at the University Hospital of North Norway (UNN).

Copyright: WHO Regional Office for Europe

13.01.2022

Digital inkludering og e-helse

14% av Norges befolkning regnes som digitalt eksludert. Hvordan skal man da benytte digitale helsetjenester som timebooking eller e-konsultasjon? Intervju med Monika Knudsen Gullslett, professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetet i Sørøst-Norge.

15.12.2021

Et pasientsentrert team

Helsearbeidere i et pasientsentrert team ved Universitetssykehuset Nord-Norge samhandler med både kolleger og brukere ved hjelp av videomøter og annen teknologi. I denne filmen møter du en sykepleier og en fysioterapeut fra UNN, og en forsker fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

10.12.2021

Når pasienten bor hjemme

Hvordan får man gitt en best mulig tilpasset helsehjelp, til en hjemmeboende pasient med stort behov for oppfølging og risiko for nye innleggelser i sykehus? I denne videoen får vi høre erfaringene til en pasient, hans samboer og en sykepleier i kommunehelsetjenesten.

- Det er best å bo hjemme og ha mest mulig hverdag. Jeg er alt for ung til å bo på sykehjem, sier pasienten blant annet.

10.12.2021

EHiN 2021 - Øystein Kydland

Nærhet er et stikkord for bedre brukermedvirkning. Det kan være nærhet til egen pasientinformasjon, oppfølging eller legemiddelbruk. Og helsefagstudenter bør tidligst mulig lære hvordan de sikrer god kommunikasjon. Det sa Øystein Kydland - pasvokat, pasient og pårørendeaktivist i Helse Sør-Øst.

12.11.2021

EHiN 2021 - Claus F. Nielsen

Mange sykdommer og helseutfordringer kan forebygges hvis vi har tilgang til personens data. Vi må ivareta sikkerheten og personvernet. Brukt smart, kan det hjelpe individer og helsesektoren med å skaffe kunnskap hvor vi kan analysere, forstå og forebygge dårlig helse. Det sa Claus F. Nielsen i Data for Good Foundation i Danmark under EHiN 2021.

12.11.2021

EHiN 2021 - Line Helen Linstad

The Nordic Health 2030 Movement er en bevegelse med 30 ledende beslutningstakere i Norden som jobber for å utvikle og implementere bedre helsepolitikk.

– Norge har nå en gylden mulighet til å samarbeide med våre naboer, sier Line Helen Linstad, stipendiat ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

11.11.2021

EHiN 2021 - Nina Nedregård Jensen

Fra papirlapp til mobilapp på sengepost. Erfaringene sykepleiere ved Nordlandssykehuset har gjort det siste året med å gå fra papir til å registrere via en mobilapp er nesten udelt positive.

11.11.2021

EHiN 2021 - Morten Lauknes

Jeg håper flere kommuner motiveres til å starte med digital hjemmeoppfølging. At ledere går fra å tenke at de bør teste det ut, til at de setter i gang. Arendal og Farsund er gode eksempler å vise til.

Det sa Morten Lauknes, prosjektleder for digitalisering og e-helse i Kristiansand kommune på EHiN 2021.

15.11.2021
    3 4 5 6 

Flere videoer

  Vår kanal på Youtube       Vår kanal på Vimeo