logo

Digital legemiddelhåndtering: Deltakere

Det er 60+ deltakere i nettverket. For å bli med i nettverket, send en epost til email hidden; JavaScript is required

Liste over deltakere
Navn Stilling Utdanning Organisasjon Cristin
Anders Grimsmo Prof. emeritus MD, PhD, samf.med. helsetjenesteforskning NTNU, Norsk Helsenett Profil
Anette Vik Jøsendal Stipendiat Digitale helsetjenester Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Anita Das Forskningsleder Medisinsk teknologi, PhD SINTEF Profil
Anne Gerd Granås Professor Samfunnsfarmasi UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Anne Moen Professor Sykepleie, PhD UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Beate Hennie Garcia Førsteamansuensis Klinisk farmasi, PhD UiT Profil
Camilla Bjørnstad Stipendiat Farmasi Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Camilla Ordahl Sunde Delprosjektleder og fagutvikler legemidler Fagsykepleier farmasi Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (øst)
Elin Lehnbom Førsteamanuensis Klinisk farmasi, PhD UiT Profil
Hege T. Bell Førsteamansuensis Sykepleie, PhD NTNU, Nord universitet Profil
Hege Sletvold Førsteamansuensis Farmasi, PhD Nord universitet Profil
Helge FestøyEnhetslederLegemiddelverket
Kari Dyb Seniorforsker Sosiologi, PhD Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Kathrine Melby Holmerud Prosjektleder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (øst)
Kristin Slettvåg Rådgiver Cand.pharm, Postgrad Clinical Pharmacy Sjukehusapoteka Vest HF
Line Lundvoll Warth Seniorforsker Sosiologi, PhD Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Liv Johanne Wekre Forskningskoordinator Farmasi Helseplattformen Profil
Monika Johansen Avdelingsleder/seniorforsker Informatikk, PhD Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Renate Carita NordhStipendiatHelsevitenskapNTNUProfil
Rune Kristiansen Rådgiver Sykepleier/IKT Sykehuset Østfold HF
Santiago Martinez Professor BSc og MSc i ICT, MPhil i Ing. Software/AI og PhD i HCI Universitetet i Agder Profil
Stein Olav Skrøvseth Senterleder E-helseforskning Fysikk, PhD Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Terje Solvoll Seniorforsker Informatikk, PhD Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Thomas Bäckstrom Leder Master of Pharmacy Sykehusapotekene Østfold
Tora Hammar Lektor i hälsoinformatik Hälsoinformatik og Optometri eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Sverige
Trine Strand Bergmo Seniorforsker Sosiologi, PhD Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Unn Sollid Manskow Forsker Sykepleie, PhD Nasjonalt senter for e-helseforskning Profil
Urd Andestad Leder Cand.pharm Norges Farmaceutiske Forening

Denne siden er sist oppdatert:

18.01.2023