Ny professor på E-helseforskning!


Monika Knudsen Gullslett har blitt professor i psykisk helse og digitalisering ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetet i Sørøst-Norge.

Monika Knudsen Gullslett har gjennom mange år etablert ny kunnskap innen e-helse, og nå er hun professor!
Monika Knudsen Gullslett har gjennom mange år etablert ny kunnskap innen e-helse, og nå er hun professor!

Monika Gullslett har gjennom flere år bidratt i utvikling av vitenskapelige fagmiljøer hovedsakelig med å utforske, forstå og etablere ny kunnskap innen psykisk helse og recovery, organisasjon og tjenesteinnovasjon samt digitalisering og helseteknologi.

- Jeg ønsker å bidra til utvikling av digitale tjenester innen psykisk helse. Jeg samarbeider tett med personer som har psykiske helseproblemer og mottar tjenester på ulike nivå, både i kommuner og i spesialisttjenesten, forteller professoren.

I dag forsker Gullslett blant annet på bruk av videokonsultasjon i psykisk helsevern under Covid 19.

- Dette er veldig spennende med tanke på den situasjonen vi er i nå. Forskningen har med seg perspektivene til behandler, bruker og pårørende, forklarer Gullslett.

Hun jobber samtidig i flere nordiske og internasjonale prosjekter som retter fokus på utvikling av helseteknologi og digitale løsninger i europeiske og afrikanske land. Prosjektene tar opp aktuelle, tidsrelevante og originale problemstillinger, samt at både kvalitativ metode som benyttes og datakilder inkludert brukerperspektiv er sentralt for å utvikle god forskning og videre gode helsetjenester.

Les mer om Monika Knudsen Gullslett sin forskning her.