logo

Digital legemiddelhåndtering

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenestene, og vi må forske på effektene. Det gjør vi sammen med forskere i hele Norge.

Vi etablerer derfor et «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering». Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen. Vi tror at vi ved samarbeid og deling av kunnskap kan oppnå mer enn hver for oss.

Alle som vil være med i nettverket er hjertelig velkommen. Ta kontakt med Monika Johansen, se lenke til høyre.

Følg vår webinarserie om digital legemiddelhåndtering her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-legemiddelhandtering

Digital legemiddelhåndtering

Nasjonalt forskernettverk for digital legemiddelhåndtering

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenesten, og vi må forske på effektene. Det vil vi gjøre sammen med forskere i hele Norge.

29.11.2018

Safety first with e-medicine management

The goal is to make patient care safer and more effective, say researchers at the Norwegian Centre for E-health Research. They are looking at how medicine management is performed today and at the national e-solutions, to see how they could be improved.

22.05.2018
    8