Digital legemiddelhåndtering: Prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2020 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen


Klikk her for å se alle våre prosjekter.