3P – Pasienter og profesjonelle i partnerskap

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et stort behov for en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov.

3P-prosjektet skal understøtte utvikling av en trygg helhetlig helse- og omsorgstjeneste for denne gruppen pasienter. Det danner et kunnskapsgrunnlag for å kunne forandre et profesjonssentrert helsesystem til et personsentrert helsesystem, ved å designe riktige, helhetlige og proaktive helsetjenester rundt hver pasient med utgangspunkt i spørsmålet: «Hva er viktigst for deg?». Kunnskapen baserer seg på erfaringer og forskning gjort ved i fire miljøer i Norge og Danmark som har utviklet nye omsorgsmodeller basert på Chronic Care Model (CCM), og som drar nytte av nye ledende teknologier og radikal organisasjonsredesign.

Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et helhetlig helsevesen som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer, attraktive arbeidsplasser og bedre anvendelse av samfunnets ressurser.

Sentralt i å utvikle en slik tjeneste er bruk av IKT-verktøy for samhandling mellom pasienter og helsearbeidere.

Sluttkonferanse 3P

2.-3. desember 2020
Resultater, metoder og veien videre.

Meld deg på her

Kontaktpersoner:

Gro Berntsen Gro Berntsen

Undine Knarvik Undine Knarvik

Lene Steen Lindseth Lene Steen Lindseth

Denne siden er sist oppdatert:

27.03.2020

3P – Pasienter og profesjonelle i partnerskap: Aktuelt