logo

3P – Pasienter og profesjonelle i partnerskap

3P- prosjektet ble avsluttet Des 2021, men resultatene og kunnskapen som du finner her er fortsatt aktuell. God lesning.

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et stort behov for en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov.

3P-prosjektet skal understøtte utvikling av en trygg helhetlig helse- og omsorgstjeneste for denne gruppen pasienter. Det danner et kunnskapsgrunnlag for å kunne forandre et profesjonssentrert helsesystem til et personsentrert helsesystem, ved å designe riktige, helhetlige og proaktive helsetjenester rundt hver pasient med utgangspunkt i spørsmålet: «Hva er viktigst for deg?». Kunnskapen baserer seg på erfaringer og forskning gjort ved i fire miljøer i Norge og Danmark som har utviklet nye omsorgsmodeller basert på Chronic Care Model (CCM), og som drar nytte av nye ledende teknologier og radikal organisasjonsredesign.

Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et helhetlig helsevesen som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer, attraktive arbeidsplasser og bedre anvendelse av samfunnets ressurser.

Sentralt i å utvikle en slik tjeneste er bruk av IKT-verktøy for samhandling mellom pasienter og helsearbeidere.

3P – Pasienter og profesjonelle i partnerskap: Nyheter

Delingskultur gir gode dager

Når sykepleier Anne Langfeldt og de øvrige ansatte går på jobb i Risørs hjemmetjeneste, handler det om å gi både seg selv, sine kollegaer og sine pasienter en god hverdag. I sentrum for det hele: er en elektronisk arbeidsliste og enkel deling av oppgaver.

01.12.2020

3P: Sluttkonferanse 2. desember

På sluttkonferansen til 3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap - får du vite mer om resultater, metoder og veien videre for prosjektet. Arrangementet blir kun digitalt. Meld deg på nå!

23.11.2020

Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling

Helsearbeiderne opplevde at bruk av video fungerte både i samtaler med pasienter og samarbeidspartnere. Men noen skjær i sjøen var det.

02.09.2020

Helseministeren roser PSHT-resultatene

Helseminister Bent Høie trakk frem de oppsiktsvekkende resultatene til Pasientsentrert helseteam (PSHT) under sin årlige sykehustale.

15.01.2020

Livsviktig med riktig organisering av helsetjenester

43 prosent flere pasienter overlevde, når de fikk godt organiserte helsetjenester gjennom Pasientsentrerte helsetjenesteteam. Dette gjør sterkt inntrykk på helseminister Bent Høie.

03.12.2019

Personsentrert helsetjeneste redder liv

Ved å koordinere helsetjenesten bedre gjennom personsentrert, helhetlig og proaktiv omsorg, gikk dødeligheten blant eldre, multisyke pasienter ned med 43 prosent. For de aller sykeste av oss er et vanlig og ukoordinert helse- og omsorgstilbud, i verste fall livsfarlig.

03.12.2019

Flytter helsetjenesten ut til pasienten

Odsherred kommune leder nå utviklingen av et helt nytt helsesystem for pasienter med kroniske diagnoser. Velkommen til NærKlinikken!

02.12.2019

Reddet fra å bli kasteball i systemet

Jarle Harald Hansen gikk og ventet på en hofteoperasjon, da han plutselig ble akutt syk og havnet på sykehus. Som ferdig behandlet var 79-åringen for frisk til å bo på sykehjem, men for syk til å bo hjemme. Heldigvis samarbeider kommunen og sykehuset om et team som løste floken.

29.11.2019

Eva satte standard

Eva fra Tromsø hadde ett ønske: Hun ville klare å stå opp alene, uten å måtte vente på hjemmetjenesten. Takket være personsentrert, helhetlig og proaktiv omsorg fra helsetjenesten ‒ så klarte hun det.

28.11.2019

Historien om «Anna»

En pasienthistorie representerer bedre enn andre hvorfor pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) ble utviklet. «Anna» var en av mange som gradvis ble sykere av møtene med helsetjenesten.

27.11.2019
Side 1  2