Joseph Stephen Hurley

Bio

Joseph Stephen Hurley

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 944 21 607

Stilling: Systemutvikler

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

Joseph Stephens prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll

Joseph Stephens publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial 2019 Academic article
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
Person-centered, cross organizational and multiprofessional team halves mortality risk. The PAtient Centered Care Team (PACT) Study – Preliminary results from a comparative effectiveness study 2017 Abstract
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 Report
Self-Managing Data in the Clouds 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Self-Managing Data in the Clouds 2014 Academic lecture
Management of Body-Sensor Data in Sports Analytic with Operative Consent 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Management of Body-Sensor Data in Sports Analytic with Operative Consent 2014 Academic lecture
Search-based composition, streaming and playback of video archive content 2012 Academic article
Precise Video Feedback through Live Annotation of Football 2012 Masters thesis
Overlay Cloud Networking through Meta-Code 2011 Academic lecture
Overlay Cloud Networking through Meta-Code 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Balava: Federating Private and Public Clouds 2011 Academic lecture
Balava: Federating Private and Public Clouds 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Preventing Information Leakage in the Search Engine 2009 Masters thesis

Joseph Stephens prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw