logo

Joseph Stephen Hurley

Bio

Joseph Hurley har en bachelorgrad i ingeniørvitenskap (elektronikk og datateknikk) fra Carnegie Mellon University samt en mastergrad i telemedisin og e-helse fra UiT Norges arktiske universitet.

Før han begynte på E-helseforskning i 2015, jobbet han med datateknikk, både forskningsrelatert og ikke-forskningsrelatert.

I begynnelsen jobbet han som utvikler på Snow Team og i PACT-prosjektene. Nå fokuserer hanpå PraksisNett-prosjektet. Utviklingsoppgavene varierer, men mye av det handler om tilgang til helsedata for forskning.

Joseph Stephens prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Joseph Stephens publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Research infrastructure for privacy-preserving distributed analyses of EHR data in primary care 2022 Academic lecture
Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial 2019 Academic article
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
Person-centered, cross organizational and multiprofessional team halves mortality risk. The PAtient Centered Care Team (PACT) Study – Preliminary results from a comparative effectiveness study 2017 Abstract
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 Report
Self-Managing Data in the Clouds 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Self-Managing Data in the Clouds 2014 Academic lecture
Management of Body-Sensor Data in Sports Analytic with Operative Consent 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Management of Body-Sensor Data in Sports Analytic with Operative Consent 2014 Academic lecture
Search-based composition, streaming and playback of video archive content 2012 Academic article
Precise Video Feedback through Live Annotation of Football 2012 Masters thesis
Overlay Cloud Networking through Meta-Code 2011 Academic lecture
Overlay Cloud Networking through Meta-Code 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Balava: Federating Private and Public Clouds 2011 Academic lecture
Balava: Federating Private and Public Clouds 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Preventing Information Leakage in the Search Engine 2009 Masters thesis
Joseph Stephens prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw