logo

Mobil helse: Prosjekter

Klikk her for å se tidligere prosjekter i vårt arkiv.

Liste over prosjekter
Prosjekttittel År Fokusområde Prosjektledelse
Automatisert måling av blodsukker 2002 - 2004 Eirik Årsand
Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler 2004 - 2005 Eirik Årsand
Automatisert blodsukkerdata til helsepersonell 2004 - 2005 Eirik Årsand
Selvhjelp ved bruk av mobilt IKT-verktøy 2005 - 2008 Eirik Årsand
Innsamling og sammenstilling av personlige diabetesdata 2009 - 2012 Eirik Årsand
Spill og lær med diabetesvenner 2013 - 2015 Eirik Årsand
iTrain - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester
Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter 2011 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2023 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
WARIFA: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the personalized prevention and management of chronic conditions 2021 - 2024 Innbyggertjenester
Helsedata
Conceição Granja Thomas Roger Schopf


Klikk her for å se alle våre prosjekter.