logo

Modernisering av elektronisk pasientjournal: Presentasjoner

Liste over presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2019.06.11 Lukket legemiddelsløyfe Inspirasjonsforedrag Helseplattformen Camilla Bjørnstad
2019.06.11 Samhandling fastleger Inspirasjonsforedrag Helseplattformen Torbjørn Torsvik
2018.11.12 Oppsummering/referat av paneldebatt Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018
2018.11.12 Klinikernes erfaringer med brug af helse it systemer i Danmark Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Christian Nøhr, NTNU
2018.11.12 Preparing for the implementation of the Epic EPR in Norway drawing on experiences from Denmark Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Gunnar Ellingsen
2018.11.12 Trøndelagsløftet: Velferdsteknologi for et samlet Trøndelag Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Kirsti Fossland Brørs, Trondheim kommune
2018.11.12 Velferdsteknologi og eHelse i Agder Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Cecilie Karlsen og Ragni MacQueen Leifson, UiA
2018.11.12 Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Undine Knarvik
2018.11.12 En helhetlig plan for pasientreisen – hvordan optimalisere arbeidsflyten slik at planen kan virkeliggjøres? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Frode Strisland, SINTEF
2018.11.12 Hvordan beskrive pasientreisen med et språk som alle forstår? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Ragnhild Halvorsrud, SINTEF
2018.11.12 Verdiskapende Digitalt støttede samhandlingstjenester – hva er det? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Gro Berntsen
2018.11.12 SINTEF helsedataprosjekter Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Ingerid Reinertsen, SINTEF
2018.11.12 Hvordan kan data fra EPJ benyttes for avansert beslutningsstøtte? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Anne Torill Nordsletta
2018.11.12 Effekten av Helseplattformen Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Arild Faxvaag, NTNU og St Olavs Hospital
2018.11.12 Kunnskapsbehov for felles journal- og samhandlingsløsning i Én innbygger – én journal Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse
2018.11.12 Helseplattformen - status og fremdrift Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Liv Johanne Wekre, Helseplattformen
2018.09.27 Lukket legemiddelsløyfe Styringsgruppemøte E-helseforskning Camilla Bjørnstad
2017.05.11 Implementering av e-helsetjenester i Helse Midt-Norge og potensiale for integrering i Helseplattformen Søkekonferansen Paolo Zanaboni, Monika Johansen, Trine Strand Bergmo
2017.06.21 Forskningstema Effekter, hemmere og fremmere Direktoratet for e-helse Monika Johansen
2018.09.12 Nasjonal kunnskapsplattform Helseplattformen Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen
2018.06.13 Velferdsteknologiprogrammet - erfaringer og status Helseplattformen Gunn Hilde Rotvold
2018.06.21 Semantisk, teknisk og organisatorisk interoperabilitet Rune Pedersen
2018.06.21 Pasienter og brukere Siri Bjørvig
2018.06.21 Forskningstema helsedata og analyse Anne Torill Nordsletta
2018.03.08 Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet HemIT Rune Pedersen
2017.11.01 Samfunnsvitenskapelig følgeforskning på e-helsefeltet EHiN
2017.11.01 Følgeforskning på Helseplattformen og Én innbygger - Én journal EHiN Margunn Aanestad
2017.05.11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.
2017.05.11 Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare Søkekonferansen Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, et al.
2017.05.10 M-helse - en viktig komponent i Helseplattformen Søkekonferansen Eirik Årsand


Klikk her for å se alle våre presentasjoner.