logo

Digital legemiddelhåndtering

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenestene, og vi må forske på effektene. Det gjør vi sammen med forskere i hele Norge.

Vi etablerer derfor et «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering». Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen. Vi tror at vi ved samarbeid og deling av kunnskap kan oppnå mer enn hver for oss.

Alle som vil være med i nettverket er hjertelig velkommen. Ta kontakt med Monika Johansen, se lenke til høyre.

Følg vår webinarserie om digital legemiddelhåndtering her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-legemiddelhandtering

Digital legemiddelhåndtering

Hvor er medisinen min?

Dessverre er "ikke utdelt legemiddel" en av de vanligste avvikene som ble kartlagt i kommunal sektor. Hvilke andre problemer oppstår, og hvordan kan vi begynne å gå frem for å gjøre ting bedre?

05.09.2023

Den menneskelige faktoren ved legemiddelhåndtering i sykehjem

Selv om man gjør alt rett, kan det fortsatt gå galt.

Med eksempler fra norske sykehjem, undersøkte vi den menneskelige faktoren i pasientsikkerhet og teknologien sin rolle i legemiddelhåndteringen.

15.08.2023

Skanning reduserer risiko for å gjøre feil

Legemidler som gis til faste tidspunkt skal skannes.

Dette er det første steget mot lukket legemiddelsløyfe. Se på webinar om prosessen så langt.

14.06.2023

Pasientsikkerhet blir aldri feil

Legemidler er en viktig del av pasientbehandlingen ved et sykehus, men også den faktoren som oftest går igjen i pasientskader og uønskede hendelser. Hvordan jobber Helse Vest for å redusere risiko ved legemiddelbehandling?

23.05.2023

Kan en app ta bort morgenkvalmen?

Inntil 20% av gravide bruker legemidler mot kvalme. Kunne de unngått dette bare med å spise annerledes? Når er det så alvorlig at man må på sykehuset?

25.04.2023

Veien videre for digital legemiddelhåndtering

Fra å lage medisin til vellykket behandling, hva er viktigst for pasienten? På webinar 14. april, tok vi tempen på de store trendene i Europa.

29.03.2023

Koble på riktig dosering for barn

En liten kropp trenger tilpasset mengde medisin. Bruk derfor KOBLE til å sjekke riktig dosering av legemidler for barn.

22.03.2023

Et støtteverktøy for legemiddelgjennomganger

Hvordan kan et digitalt verktøy bidra til å unngå uhensiktsmessige legemiddelordinasjoner i sykehus?

10.03.2023

Riktig pille til riktig tid

Pling! Nå må du ta medisinen din.

I Halden kommune kan eldre få tablettene sine via en maskin hjemme. Dette gjør at hjemmetjenesten kan fokusere på de mellommenneskelige oppgavene.

Se på opptak om utrulling av elektroniske medisindispensere og prosessen så langt.

03.03.2023

Fremtiden er digital

Etter nærmere to år med Metavision på intensivavdelingen, kan helsepersonell ved Universitetssykehuset Nord-Norge slå fast at digital legemiddelhåndtering ikke er perfekt, men at det er tydelige fordeler enn papir.

17.02.2023

Hva koster bivirkninger når medisinen ikke lengre passer til pasienten?

Medisinen du trengte som 50-åring, kan være feil for deg som 70-åring og føre til alvorlige bivirkninger. Bivirkninger har en kostnad; både personlig og økonomisk.

Vi undersøkte sammenhengen mellom medisinbruk hos eldre, bivirkninger og helsekostnader.

03.02.2023
    2 3 4 5