logo

Digital legemiddelhåndtering

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenestene, og vi må forske på effektene. Det gjør vi sammen med forskere i hele Norge.

Vi etablerer derfor et «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering». Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen. Vi tror at vi ved samarbeid og deling av kunnskap kan oppnå mer enn hver for oss.

Alle som vil være med i nettverket er hjertelig velkommen. Ta kontakt med Monika Johansen, se lenke til høyre.

Følg vår webinarserie om digital legemiddelhåndtering her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-legemiddelhandtering

Digital legemiddelhåndtering

Pasientens ansvar for egen medisinliste

Legen kan skrive ut så mange resepter hen vil, men det er pasienten som velger hvilke medisiner hen vil ta. Del dine tips og triks om hvordan ansvarliggjøre pasienten i en legemiddelgjennomgang.

08.03.2022

Legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus

Opioider og antikoagulantia bærer høy risiko og er overrepresentert i avviksrapportering av legemidler på sykehus. Hvordan kan vi forbedre sårbare prosesser og dermed øke pasient sikkerhet?

04.03.2022

Kunstig intelligens i bivirkningsovervåkning

Flere studier viser at publiserte kliniske studier har store svakheter i omtaler av bivirkninger. Kliniske studier er oftest for små til å oppdage annet enn de vanligste bivirkningene. Spontanrapportering av bivirkninger avhenger av at hendelser meldes inn fra helsepersonell og det er sannsynligvis en betydelig underrapportering. På dette webinaret diskuterer Tone Westergren om kunnskap om bivirkninger kan bedres ved bruk av e-helsedata og kunstig intelligens.

18.02.2022

Digital legemiddelhåndtering feirer 25 vellykkede webinarer

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap.

16.02.2022

Bivirkningssøk i Felleskatalogen

Felleskatalogen lanserer innen kort tid en ny funksjonalitet som gjør det enklere å finne ut av bivirkninger ved polyfarmasi. Redaktøren i Felleskatalogen fortalte om prosjektet og viste frem mulighetene i bivirkningssøket.

04.02.2022

Pasientens legemiddelliste i praksis

Helseaktører i Bergen har kommet i gang med utprøving av pasientens legemiddelliste. Katinka Alme presenterte erfaringene så langt på webinar 21. januar.

07.01.2022

Ingen skal dø av feilmedisinering

Hvordan når vi visjonen om at ingen personer skal dø av feil i legemiddelhåndtering? Se på opptaket fra webinaret der vi tok en gjennomgang av tiltakene på feltet.

10.12.2021

Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring

Hvordan sikre bedre legemiddelbehandling i psykiatrien fra første konsultasjon? Tore Haslemo mener at maskinlæring er svaret. Se opptak fra webinar 26. november.

18.11.2021

EHIN 2021: Kan feil oppstå i PLL?

Paneldebatt om pasientens legemiddelliste.

10.11.2021

EHiN 2021: Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

10.11.2021

Teknologi som hindrer feilmedisinering

Fører skanning av strekkoder på legemidler og pasientarmbånd til sikrere legemiddelhåndtering? Absolutt, sier Alma Mulac, men systemet er utfordrende på mange nivå.

01.11.2021
    4 5 6 7