logo

Digital legemiddelhåndtering

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenestene, og vi må forske på effektene. Det gjør vi sammen med forskere i hele Norge.

Vi etablerer derfor et «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering». Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen. Vi tror at vi ved samarbeid og deling av kunnskap kan oppnå mer enn hver for oss.

Alle som vil være med i nettverket er hjertelig velkommen. Ta kontakt med Monika Johansen, se lenke til høyre.

Følg vår webinarserie om digital legemiddelhåndtering her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-legemiddelhandtering

Digital legemiddelhåndtering

E-kurve og digital legemiddelflyt

Hvordan lykkes man med digital legemiddelflyt og samstemming?

18.03.2021

“Alle” følger webinarer om digital og tryggere legemiddelhåndtering

- Vi er gledelig overrasket over hvor mange som er interessert i våre webinarer om digital legemiddelhåndtering. 1500 personer fra ulike fagbakgrunner har deltatt live siden vi begynte i fjor høst, forteller arrangørene.

09.03.2021

Helseplattformen i Midt-Norge

Få et innblikk i hvordan de bygger grunnmuren for en felles pasientjournal i Midt-Norge, for sykehus og kommuner.

03.03.2021

Legene lærer om legemiddelsamstemming

Hvordan er opplæring i legemiddelsamstemming for nye sykehusleger satt i system på Sykehuset Østfold?

02.02.2021

Tilrettelagt medisininformasjon

Hvordan skal 200 millioner kroner fra EU og farmasøytisk industri bidra til sikrere legemiddelbruk?

20.01.2021

Pasienten må involveres

Hvordan jobber de med legemiddelsløyfen, uønskede hendelser og brukermedvirkning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus?

08.01.2021

Fra faks til elektronisk multidose

Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose.

02.12.2020

Lukket legemiddelsløyfe

Fersk kunnskap om hvordan de jobber med lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.

23.11.2020

Gravitate-Health - tryggere medisinbruk

Professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo, som også har en bistilling i vårt senter, koordinerer det internasjonale prosjektet Gravitate-Health. Målet er å bedre tilgangen til informasjon om egen helse og medisiner.

17.11.2020

Forskning på Pasientens legemiddelliste

Siste nytt innen forskning på Pasientens legemiddelliste for 2020.

06.11.2020

Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA)

Hvordan administrer de legemidler ved Sykehuset Østfold?

23.10.2020
    6 7 8