logo

Digital legemiddelhåndtering

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenestene, og vi må forske på effektene. Det gjør vi sammen med forskere i hele Norge.

Vi etablerer derfor et «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering». Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen. Vi tror at vi ved samarbeid og deling av kunnskap kan oppnå mer enn hver for oss.

Alle som vil være med i nettverket er hjertelig velkommen. Ta kontakt med Monika Johansen, se lenke til høyre.

Følg vår webinarserie om digital legemiddelhåndtering her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-legemiddelhandtering

Digital legemiddelhåndtering

Nasjonal legemiddelliste i Sverige

Hvordan går det med naboene våre i Sverige når de skal implementere et felles system for legemiddelhåndtering innen 2023? Opptak av webinar 15. oktober med Tora Hammar.

15.10.2021

Merarbeid - en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet

Dårlig integrasjon mellom de tekniske systemene på sykehuset skaper merarbeid for personell i form av registrering og vedlikehold av data.

01.10.2021

Beslutningsstøtte i MetaVision

Riktig legemiddelbehandling har fått et hjelpeverktøy i form av MetaVision.

30.09.2021

Digitalisering av legemiddelhåndtering

Bruk av teknologi for å sikre trygg legemiddelbruk på sykehus er ganske annerledes i USA enn i Norge. Dr. Sally Rafie snakket om digital teknologi og legemiddelbruksprosessen i dette webinaret 17. september.

30.09.2021

Pasientsikkerhet: ‒ Ordningen med multidoser mangler retningslinjer

Manglende retningslinjer og ansvarsfordeling rundt maskinpakkede ruller med medisindoser er i ferd med å bli en utfordring. Det kan gå ut over pasientsikkerheten, ifølge forsker.

04.08.2021

Farmasøyt i akuttmottak

Hvordan kan pasientens legemiddelbruk bli riktig fra starten av sykehusoppholdet?

27.05.2021

Helsepersonell sliter med å få tak i informasjon om hvilke legemidler pasientene deres bruker

Snart kommer en felles, digital legemiddelliste. Det vil løse mange problemer, mener forskere.

26.05.2021

IKT, risiko og nødrutiner

Hør om Helsetilsynets kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid i 17 sykehus.

12.05.2021

Vil du bli stipendiat i samfunnsvitenskap?

Ved Nasjonalt senter for e-helseforskning er det ledig to stipendiatstillinger. En stilling som stipendiat i pedagogikk og en som stipendiat i sosiologi. Søknadsfrist: 9. juni.

29.04.2021

Lukket sløyfe i kreftbehandling

Hvordan jobber de med lukket legemiddelsløyfe i et regionalt system for kreftbehandling?

28.04.2021

Pasientens legemiddelliste - førstudie

Hør om bakgrunnen for hvorfor det er behov for å innføre Pasientens legemiddelliste.

16.04.2021
    5 6 7 8