logo

Digital legemiddelhåndtering

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenestene, og vi må forske på effektene. Det gjør vi sammen med forskere i hele Norge.

Vi etablerer derfor et «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering». Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen. Vi tror at vi ved samarbeid og deling av kunnskap kan oppnå mer enn hver for oss.

Alle som vil være med i nettverket er hjertelig velkommen. Ta kontakt med Monika Johansen, se lenke til høyre.

Følg vår webinarserie om digital legemiddelhåndtering her:

https://ehealthresearch.no/webinarer/digital-legemiddelhandtering

Digital legemiddelhåndtering

Effektiv kategorisering fører til effektiv analyse

Beskrivelser av uønskede legemiddelhendelser, medisineringsfeil og overordnet behandling har potensial til å fortelle oss mye om et legemiddel. Hvis bare vi enkelt kunne forstå alle de ustrukturerte dataene!

12.01.2023

Apoteket, pasienten og digital samhandling

Gode digitale samhandlingsløsninger bidrar til bedre pasientsikkerhet! Hvordan gjør apotekene det?

25.11.2022

Hvilke piller skal jeg ta i dag da?

Innbyggere og pasienter burde ikke være i tvil om hvilke medikamenter de skal bruke og når. Antall feilkilder må reduseres. Potensialet ligger i digitalisering av legemiddelhåndtering.

28.10.2022

Unngå hviskeleken i legemiddelhåndtering

Relevant, entydig og presis beskrivelse av legemidler er vesentlig for felles forståelse og sporbarhet. Nå må det bli slutt på hviskeleken i legemiddelhåndteringen!

17.10.2022

E-multidose gir bedre oversikt, men også økt arbeidsmengde

Ved overgangen fra faks til e-resept for multidose, øker man samstemming fra 77% til 94%. Dette forbedrer trolig pasientsikkerhet, men samtidig viser ny forskning en økt arbeidsbelastning på apoteket.

30.09.2022

Sykepleierne får tiden tilbake med automatisert klargjøring av legemidler

Arbeidet med å standardisere lukket legemiddelsløyfe fortsetter i Helse Sør-Øst. Neste trinn er en automatisert klargjøringsprosess. Resultatene viser en bedre hverdag for sykepleierne. Erfaringer fra utprøvinger? Det får du vite mer om i dette webinaret.

19.09.2022

Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler

Legemiddelfeil har konsekvenser både for individet, helsetjenesten og samfunnet. Se på webinar der vi tok et samfunnsvitenskapelig blikk på hvordan forstå feilmedisinering som en arbeids- og organisasjonsutfordring.

05.09.2022

Bedre bruk av e-resept på vei mot pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste tas i bruk over hele landet i løpet av de neste årene. Hva kan du gjøre for å forberede deg allerede nå? Få med deg siste nytt om utprøving og innføring på dette webinaret.

10.06.2022

Hvordan forbedre legemiddelrelatert pasientsikkerheten i akuttmottak

Det er kompleks og tidkrevende å lage en riktig legemiddelliste for en pasient ved innleggelse i akuttmottaket. I tillegg er legemiddelrelaterte innleggelser en utfordring som krever oppmerksomhet

03.05.2022

Framtidens legemiddelhåndtering med farmasitun

"Farmasitunet" ved Nye Oslo universitetssykehus samler spesialisert og framtidsrettet legemiddelhåndtering. Hvordan vil dette øke kvaliteten og sikkerheten? Hvilke lærdommer kan du ta med tilbake til egen arbeidsplass?

29.04.2022

Farmasøytenes nye rolle

Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm kastet lys på fremtiden for farmasøytene og deres rolle i et nytt webinar om digital legemiddelhåndtering 1. april.

04.04.2022
    3 4 5 6